Rakke vald

Kinnitati Rakke valla ja Koeru valla ühinemisleping.

Ühinemisleping koos lisadega ning haldusreformi dokumendid kättesaadavad siin