1. Rakke raamatukogu juurdeehituse ja renoveerimise hanke võitis OÜ Jõgeva Ehitus hinnaga 144 642,82 eurot (koos käibemaksuga).

2. Rakke Vallavalitsus kuulutab hanke Rakke raamatukogu juurdeeituse ja renoveerimise ehituse omanikujärelevalve tegija leidmiseks vastavalt lisatud Omanikujärelevalve pakkumise kutsedokumentatsioonile (HD). HD lisade saamiseks pöörduda Guido Kraavi poole meiliga aadressil guido@rakke.ee või telefonil 5373 7994
Lisa: Omanikujärelevalve pakkumise kutsedokumentatsioon

3. Rakke Vallavalitsus kuulutab hanke Rakke raamatukogu autonoomse signalisatsiooni ja avariivalgustuse projekteerimiseks ja ehitamiseks vastavalt lisatud Hankedokumendile(HD). HD lisade saamiseks pöörduda Guido Kraavi poole meiliga aadressil guido@rakke.eevõi telefonil 5373 7994.
Lisa: Hankedokument