Avaleht Vallavalitsus & volikogu Haridus Kultuur ja sport Sotsiaaltöö Kommunaalasutus Rakke Kaja Turism Rakke valla teabeportaal Lääne-Viru Arenduskeskus PAIK
 
Üldinfo
Kontaktid
Põhimäärus
Ettevõtted ja teenused
Kuulutused ja teated
Jooksva kuu sündmused
Blanketid, vormid
Pandivere Koostöökogu
Rakke valla üldplaneering
Rakke valla aukodanikud
Hanked
Hankeplaan 2016
Ehitus
Küttematerjal
Teehooldus
Kultuur
Korteriühistu moodustamine
Valimised
rakke.ee/ Avaleht/Hanked/Ehitus
Ehitus

Rakke Vallavalitsus kuulutab hanke Emumäe vaatetorni renoveerimiseks vastavalt lisatud hankedokumentidele. Projekti ja fotod vaatetornist ja ühendussölmedest saadetakse pakkujale meiliga. Nimetatud lisade saamiseks saata meiliga taotlus aadressil: guido@rakke.ee

Lisad: PKD ja Tööde mahtude ja maksumuse tabel 

 

Rakke Vallavalitsus kuulutab välja  Rakke aleviku kõnniteede ehituse ja Kingu tn rekonstrueerimise ehituse omanikujärelevalve  hanke. Ehitustööde tegijaks on AS KIIRKANDUR. Ehitustööde lõpptähtaeg on 30.08.2017. Vajaliku dokumentatsiooni ja infot saab  Guido Kraavilt telefon 53737994, e-post: guido@rakke.ee . Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21.02.2018 kell 11:00

 
Simuna tee 10, Rakke 46301 Lääne-Virumaa tel. 3260870, faks 3260873, e-post vald@rakke.ee