Avaleht Vallavalitsus & volikogu Haridus Kultuur ja sport Sotsiaaltöö Kommunaalasutus Rakke Kaja Turism Rakke valla teabeportaal Lääne-Viru Arenduskeskus PAIK
 
Üldinfo
Kontaktid
Põhimäärus
Ettevõtted ja teenused
Kuulutused ja teated
Jooksva kuu sündmused
Blanketid, vormid
Pandivere Koostöökogu
Rakke valla üldplaneering
Rakke valla aukodanikud
Hanked
Hankeplaan
Ehitus
Küttematerjal
Teehooldus
Kultuur
Korteriühistu moodustamine
Valimised
rakke.ee/ Avaleht/Hanked/Ehitus
Ehitus

1. Rakke Vallavalitsus kuulutab hanke Rakke lasteaia õueala põhiprojekti koostamiseks vastavalt lisas olevale lähteülesandele. Lähteülesande aluseks oleva digitaalse eskiisprojekti saab Guido Kraavilt e-post: guido@rakke.ee , mobiil 5373 7994. 
Pakkumised esitada digitaalselt Rakke Vallavalitsusele e-postiga aadressil guido@rakke.ee või paberkandjal Simuna tee 10, Rakke alevik, Lääne-Virumaa 6.aprilliks 2017 kella 11:00-ks.

Lähteülesanne

2. Emumäe vaatetorni renoveerimise hanke võitis OÜ Tilts Eesti filiaal hinnaga 43 627,50 eurot ilma KM-ta ja 52 353,00 koos KM-ga. Ehitus valmib kokkuleppeliselt hiljemalt 15. mai 2017.a.
Rakke aleviku kõnniteede ehituse ja Kingu tänava rekonstrueerimise ehituse omanikujärelvalve hanke võitis Tarvaprojekt OÜ hinnaga    2 990 eurot ilma KM-ta ja 3 588 eurot koos KM-ga. Ehitustööde planeeritud algus on 10.04.2017.

 
Simuna tee 10, Rakke 46301 Lääne-Virumaa tel. 3260870, faks 3260873, e-post vald@rakke.ee