Avaleht Vallavalitsus & volikogu Haridus Kultuur ja sport Sotsiaaltöö Kommunaalasutus Rakke Kaja Turism Rakke valla teabeportaal Lääne-Viru Arenduskeskus PAIK
 
Üldinfo
Kontaktid
Põhimäärus
Ettevõtted ja teenused
Kuulutused ja teated
Vallavolikogu istung
2017 hajaasustuse programm Lääne-Virumaal
Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
Swedbank nõustaja Rakke raamatukogus
Sõiduplaanide uuendamine maakonnaliinidel nr 10, 12, 13, 36, 51, 56 ja 65
PAIK projektitaotluste infopäevad ja taotluste vastuvõtuajad
Madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse
Üleskutse Rakke kooli vilistlastele ja sõpradele
Lääne-Virumaa töömess
Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev
Kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor
AS Ragn-Sells annab teada
Veeteenuse hinnad alates 01.01.2017
Talihooldetööd 2016-2017
info sigade aafrika katku (SAK) leviku ja tõkestamise kohta
Korstnapühkijate kontaktandmed
Jäätmeveost Rakke vallas
Maakonnaliinide bussisõiduplaanide muudatused
Ehitus
Tarbijakaitseameti vastuvõtud sinu kodukohas
Korteriühistutest
Erametsakonsulendi vastuvõtuajad Rakke vallamajas
Muudatustest politseis
Elektrooniline PRIA
Kinnisvara ost-müük
Kemikaale käitlevate ettevõtete väline elanikkonnakaitse kava
Tööpakkumised
Ühisprojekt - Kultuurikontaktide laiendamine
Jooksva kuu sündmused
Blanketid, vormid
Pandivere Koostöökogu
Rakke valla üldplaneering
Rakke valla aukodanikud
Hanked
Korteriühistu moodustamine
Valimised
rakke.ee/ Avaleht/Kuulutused ja teated/Muudatustest politseis
Muudatustest politseis

Muudatustest politseis 

1. oktoobril toimus politsei- ja piirivalveametis uus reform, mille käigus muutus struktuur. Struktuurimuudatus ei vähenda politsei kättesaadavus ja politsei on vallakodanike jaoks jätkuvalt olemas. Patrullpolitseinikud alustavad endiselt oma vahetust Väike-Maarja alevikust ning töötavad suures osas Tamsalu, V-Maarja, Laekvere või Rakke valla piirides.  Veelgi enam. Nüüd saab piirkonnapolitseinik süvenenumalt tegeleda inimeste probleemidega, kuna ta ei pea käima kohustuslikus korras patrullis.

Tamsalu, V-Maarja ja Rakke vallas piirkonnapolitseinik olen mina, Jaanus Mätas. Kuna teenindan erinevaid valdu, siis alljärgnevalt on kodanike vastuvõtuajad:

Väike- Maarja Ehitajate tee 4, igal esmaspäeval kella 9-11, telefon 337 2187;

Tamsalu Tehnika 1a, iga kuu teisel kolmapäeval kella 9-11, telefon 337 2183;

Rakke Simuna tee 10, iga kuu teisel teisipäeval kella 9-11, telefon 337 2133 või jaanus.matas@politsei.ee.

Kolmes vallas toime pandud õigusrikkumisi menetleb väärteomenetleja Stella-Helena Kaasik, kes võtab kodanikke vastu Väike-Maarjas Ehitajate tee 4,  E–N 8-16.45 ja R 8-15.30. Tema kontakt on 337 2191 või stella-helena.kaasik@politsei.ee.

Tamsalu ja Väike- Maarja valla piirkonda teenindab noorsoopolitseinik Aleksei Osokin, kodanikke vastuvõtt on Rakveres Kreutzwaldi 5a E –N 8-16.45 ja R 8-15.30, telefon 322 2738 või aleksei.osokin@politsei.ee.

Rakke valda teenindab noorsoopolitseinik Kady Tiinas, ka tema võtab kodanikke vastu Rakveres Kreutzwaldi 5a E–N 8-16.45 ja R 8-15.30, telefon 322 2631 või kady.tiinas@politsei.ee

Kuigi on määratud kindlad vastuvõtupäevad, ei pea mure ära rääkimiseks seda päeva ootama. Kõige kiirema abi saamiseks tuleb alati helistada või lasta kellelgi teisel teha kõne lühinumbritel 110 või 112. Kohese sekkumise vajadusel saadetakse välja patrullekipaa˛, kes lahendab olukorra. Mitte nii kiiret sekkumist vajavate juhtumite puhul teeb politsei juhtimiskeskus selle info kättesaadavaks piirkonnapolitseinikule, kes omakorda võtab mures kodanikuga ise ühendust.

Ootan ka informatsiooni juhtumitest, kus kodanik ei soovi menetluse alustamist. Läbi selle, et kodanikud teavitavad õigusrikkumistest, saab politsei hakata planeerima teatud tegevusi, et vähendada  neid õigusrikkumisi.

Siinkohal ongi mul hea meel tänada kodanikke, kes on teinud koostööd kogukonna turvalisemaks muutmisel.

Koostöös loome turvalisust!

Piirkonnapolitseinik Jaanus Mätas

 

 
 
Simuna tee 10, Rakke 46301 Lääne-Virumaa tel. 3260870, faks 3260873, e-post vald@rakke.ee