Avaleht Vallavalitsus & volikogu Haridus Kultuur ja sport Sotsiaaltöö Kommunaalasutus Rakke Kaja Turism Rakke valla teabeportaal Lääne-Viru Arenduskeskus PAIK
 
2017
2016
2015
2014
Detsember 2014
November 2014
Oktoober 2014
September 2014
Valla päeva eri
Juuni-August 2014
Mai 2014
Aprill 2014
Märts 2014
Veebruar 2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
rakke.ee/ Rakke Kaja/2014/Detsember 2014
Detsember 2014

RAKKE KAJA

Nr. 10 (223) detsember 2014

 

Alati särtsakas KADAKANE

Paistku päike või puhugu tuul, olgu naeratus ikka su suul.

Tervisest hõõgugu su palg, tantsu keerutades kõpsugu jalg!

 

29. novembril kogunesid paljud sõbrad Rakke kultuurikeskuse saali, et tunda rõõmu seeniortantsurühma kahevaatuselisest sünnipäeva kontsertetendusest.

Kolm kuud täis tihedaid proovipäevi ja pisut närveerimist tipnes kauni lõppakordiga. Esimeses vaatuses oli lava sünnipäevalaste päralt. Sõpradele kanti ette 9 tantsu, mis oli läbilõige kahekümneaastasest tegutsemisest. Etendus oli tõeline, peaosatäitjad vahetasid kostüüme, samal ajal nautis publik tantse video vahendusel.

Kontserdi teises osas olid sünnipäevalistele külla tulnud kuulsad ja kummalised. Kohal olid ansambel Laine ja Vello Orumets (keda kehastas Laekvere tantsurühm), Jüri Nael balletikooli kasvandikega (C-segarühm), Kihnu Virve pereansambel (eakate lauluansambel), Kalev/Cramo tantsutüdrukud (Simuna tantsurühm), Ants Tael ja peotantsijad (Agatantsulust). Erilise aplausi sai meeskoor RAM, keda kehastas Rakke naiskoor. Sünnipäevalastel olid liblikad kõhus, kui „meeskoor” neid avavalsile palus.

Erilisel aukohal oli tantsurühma looja ja esimene juhendaja Elgi Viermann, kes jälgis hoolikalt tantsusamme. Soe tunne oli kohata tantsurühma endisi tantsijaid, kes olid tulnud kaasa elama. Kontserdil jäi kõlama Elizabeth Lutyensi tsitaat, et kakskümend aastat oled tipptegija, ent siis saab sinust äkitselt vana krõnks. Meie rühma puhul on hoopis vastupidi, rõõm on tõdeda, et meie rühmaga liitub aina nooremaid naisi.

Täname kõiki vahvate õnnitluskavade eest, te olite lihtsalt võrratud! Tagasiside on väga positiivne, oleme saanud kiidusõnu toreda ja meeldejääva peo eest!

Eraldi tahame tänada Madlit, kelle nobedad näpud õmblesid ja tikkisid rühmale uued kleidid! Samuti Malle Mattisenit, kes salvestas meie kontserdi videole, et saaksime ka ise näha, millega hakkama saime. Seeniortantsurühma Kadakane juubelipidu on jätnud värvika triibu ajalookangasse.

Juhendaja Helenilt: „Mul on olnud suur au ja rõõm olla juhendajaks teile, mu armsad „tüdrukud”. Olete olnud töökad ja tublid, kannatlikud ja mõistvad. Aitäh Maie O, Anne, Imbi, Maile, Tiiu, Elin, Reet, Külli, Maret, Maie S, Ille, Elle ja Helgi. Igaüks teist on mulle omamoodi kallis ning igaüks teist on mulle midagi õpetanud! Läheme reipalt edasi, kas saite aru?”

 

 

Et kodukoldes tuli põleks, et soojust elus rohkem oleks,

õnne vana aasta ööks, jõudu uuel aastal tööks!

Head sõbrad!

Täname teid südamest sügava kummardusega, et kinkisite meile toreda juubelipeo! Soovime teile rõõmsaid jõule ja särtsakat aastavahetust!

Seeniortantsurühm KADAKANE

 

 

Jõuluaeg on pisut rahulikum kui meie tavapärane kiire ruttamisest ja igapäevastest askeldustest kantud argipäev. Jõuluajal on sobilik aeg maha võtta - vaadata iseennast ja maailma pisut teise pilguga. See on armastuse aeg, mis on sobilik pühendada mõistmisele ja andestamisele ning tasakaalu leidmisele oma hinges. Kiiresti muutuvas maailmas on hingerahu säilitamine tõeline kunsttükk, mille saavutamiseks tuleb tõsiselt pingutada.

 

Vana aasta vaikselt ukse suleb,

ta puudutusest link veel soe

ning kannul kohe teine tuleb,

kel eelnev üldsegi ei loe.

 

Rahulikku jõuluaega, ilusat aastavahetuse ootust ning õnnerikast uut aastat!

Vallavolikogu nimel Enno Eilo

 

 

Vallavalitsuses otsustati

20. november

·         Määrata ja maksta toimetulekutoetust novembrikuus 11 isikule kogusummas 1131.48 eurot.

·         Maksta sünnipäevatoetust 30 eurot 5 juubilarile.

·         Tunnistada edukaks Kettek OÜ lumetõrje-töödele tehtud pakkumus piirkonnale nr 2 (Koeru poole jäävad teed) ning lugeda hange piirkondadele nr 1, 3 ja 4 nurjunuks. Volitada Kommunaalasutuse juhataja Andres Ojanurm sõlmima leping OÜ-ga Kettek ja pidama läbirääkimisi pakkujatega tööde teostajate leidmiseks piirkondades nr 1, 3 ja 4.

·         Kustutada ehitisregistrist ühele isikule kuuluvad hooned (elamu, kuur, laut, kelder, kaev).

·         Väljastada kasutusluba Ao veskijärve kalapääsu kasutuselevõtuks.

·         Kinnitada kohaliku tee alusest maast munitsi-paalomandisse taotlemiseks katastriüksused koha-aadressiga Mõisamaa tee (Tammiku), Mõisakodu tee (Tammiku), Lammasküla tee (Suure-Rakke), Nõlva tee (Rakke alevik), Kaare tee (Tammiku ).

·         Määrata Lääne-Viru maakonnas Rakke vallas Mõisamaa külas asuva maaüksuse lähiaadressiks Kuldristiku ja sihtotstarbeks maatulundusmaa.

·         Lubada OÜ-l Seenekas paigaldada kolm suunaviita Rakke alevikku.

·         Anda nõusolek AS-le Epler&Lorenz jäätmeloa muutmise ja Kesto OÜ-le ohtlike jäätmete käitluslitsentsi muutmise taotlusele.

·         Lõpetada ühise jäätmemahuti kasutamise kokkulepe Kingu 2 ja Kase 8 vahel ning kinnitada nad eraldi jäätmevaldajate registrisse.

·         Väljastada raieluba kinnistu omanikule F.R.Faehlmanni tee 14 kolme puu raieks.

·         Seoses pakkumiste mittelaekumisega tunnistada Salla mõisa kinnistu enampakkumine nurjunuks ja korraldada teist korda avalik kirjalik enampakkumine Rakke vallale kuuluva Salla mõisa kinnistule (katastritunnus 66001:005:0246) alghinnaga 300 000 eurot. Pakkumised tuleb esitada 15. jaanuariks 2015 kella 10.00-ks Rakke Vallavalitsusele (Simuna tee 10, Rakke alevik, Lääne-Virumaa). Pakkumine peab olema esitatud kinnises ümbrikus, märgusõnaga „Kinnistu müük.“

·         Kehtestada veeteenuse ning reovee vastuvõtmise hinnad.

·         Kinnitada Rakke valla munitsipaalkoolides õpilaskoha tegevuskulude arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta 2015. eelarveaastaks Rakke Gümnaasiumis 1943.40 eurot aastas (161.95 eurot kuus) ning Lahu Algkoolis 5586.48 eurot (465.54 eurot kuus). Rakke lasteaia Leevike majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 3341.16 eurot aastas (278.43 eurot kuus).

·         Suunata üks isik Aa Hooldekodusse kuni koha vabanemiseni Tammiku AHK-s.

·         Info

- Toitlustamisest lasteaias ja koolis. Ülevaate olukorrast andsid asutuste direktorid ja toitlustaja. Kohustati Rakke Gümnaasiumi ja lasteaia direktoril kinni pidada volikogu kehtestatud korrast ja tagada söögisaalis elementaarne kord.

- Seati prioriteedid piirkondliku konkurentsivõime objektide esitamiseks maavalitsusele: 1) Rakke-Ao kergliiklustee, 2) tööstusalad, mida esitatakse PAIK piirkonnaga koos, 3) Emumäe arendamine.

- Otsustati olla toetavaks partneriks Pandivere piirkonda Väike-Maarja alevikku esmatasandi tervisekeskuse rajamisel.

 

 

Vallavolikogus otsustati

27. november

·         Anda vallavolikogule menetlemiseks Rakke valla 2015. aasta eelarve eelnõu koos seletuskirjaga.

·         Muuta Rakke Vallavolikogu 19.12.2013 otsusega nr 23 kinnitatud vallavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu ja kinnitada uueks liikmeks Minna Sillamaa.

·         Info

- Ülevaade Rakke Gümnaasiumi õpilaste toitlustamisest ja Rakke lasteaia Leevike tegelikust olukorrast.

- Tutvuti Väike-Maarja Vallavalitsusele saadetava vastusega Pandivere piirkonda Väike-Maarja alevikku rajatava esmatasandi tervisekeskuse toetamise kohta.

Puudusid Edgar Blok  ja Minna Sillamaa

 

Järgmine istung toimub 30. detsembril.

 

 

Uued veeteenuse ja reovee hinnad

Alates 1. jaanuarist 2015 on Rakke Valla Kommunaalasutuse poolt müüdava veeteenuse hinnaks Rakke alevikus, Liigvalla, Piibe, Emumäe, Tammiku, Lammasküla külades 0,94 eurot/m3, Salla külas 0,93 eurot/m3. Reovee vastuvõtmise hinnaks Rakke alevikus 1,14 eurot/m3, Salla külas 1,10 eurot/m3. Hindadele lisandub käibemaks 20%.

 

 

Talihooldetööd 2014-2015 talveperioodil

Lumetõrjetööde teostajad on:

Rakvere-Vägeva maanteest lääne pool (Koeru pool) asuvatel valla teedel, välja arvatud Edru küla teed - OÜ KETTEK.

Rakke aleviku kõnniteedel ja platsidel – OÜ KETTEK.

Rakke aleviku tänavatel, Edru, Kamariku, Lammasküla teedel ning Suure-Rakke külas Müürsepa, Marki ja Müüri teel ning Simuna tee 10 töökodade vastas asuval Lammasküla teel - FIE Kalev Prinken.

Rakvere-Vägeva maanteest ida pool (Simuna pool) asuvatel valla teedel, välja arvatud Edru, Kamariku ja Lammasküla teedel ning Suur-Rakke külas Müürsepa, Marki ja Müüri teel ning Simuna tee 10 töökodade vastas asuval Lammasküla teel - Isotalo OÜ.

 

Kontaktisikud, kellele saab esitada teateid tee olukorrast ja lume lükkamise vajadusest, on OÜ KETTEK - Toomas Karu, tel 50 38 830 või 56 42 028, FIE Kalev Prinken - esindaja Rein Jaansen (lumelükkaja), tel 50 61 319 või Kalev Prinken, tel 53 451 649 ja Isotalo OÜ - Jüri Kirss, tel 53 363 813, mittevastamisel Antti Isotalo, tel 52 788 04.

Teede täielikuks puhastamiseks on aega 12 tundi pärast lumesaju või tuisu lõppemist. Raskete ilmastikuolude korral võib aeg pikeneda 24 tunnini

 

 

Aadressiandmete süsteem (ADS)

Erinevad infosüsteemid salvestavad ja edastavad aadresse väga erineval kujul. Aadressiandmete süsteem (ADS) kindlustab andmekogude pidamist ja tagab aadressi-objektide asukoha ühese mõistmise ja ühtsed standardid aadressidele ja aadressiandmete töötlemiseks.

 

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 2 järgi tuleb tiheasustusalal määrata hoonestatud maaüksuse lähiaadressid piirkonniti sama aadressikoha (liikluspinna nime) järgi. Unikaalaadressi nõudev aadressiobjekt tuleb adresseerida selle liikluspinna nime järgi, millelt on tegelik juurdepääs.

Liikluspinna järgi määratavates lähiaadres-sides määratakse aadressinumbrid viisil, kus ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaris-numbrid.

ADS menetlusega muudeti Rakke alevikus järgmisi koha-aadresse:

1. endine Mäe 6 a muudeti Mäe põik 2;

2. endine Mäe 6 b muudeti Mäe põik 4;

3. endine Mäe 8 muudeti Mäe põik 6;

4. endine Mäe 7b muudeti Mäe 5.

 

 

Tamsalu, Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere valdade

jäätmekava  2015-2020

On valminud Tamsalu, Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere valdade ühine jäätmekava aastateks 2015-2020, millega saab tutvuda ajavahemikul 22.12.2014-05.01.2015 valla kodulehel, Rakke vallamajas ja raamatukogus. Tutvustav avalik koosolek toimub 5. jaanuaril 2015 kell 15.30 Rakke vallamajas volikogu saalis.

Jäätmekava on Tamsalu, Väike-Maarja, Laekvere ja Rakke valdade arengukava osa, kus antakse ülevaade valdade jäätmemajandusest, analüüsitakse jäätmehoolduse olukorda, püstitatakse jäätmehoolduse eesmärgid ja koostatakse tegevuskava aastateks 2015-2020. Kehtiv kohaliku tasandi jäätmekava on aluseks SA-st Keskkonnainvesteeringute Keskus jäätmekäitluse programmist toetusrahade taotlemiseks.

Uue jäätmekava elluviimine aitab korrastada jäätmekäitlust, suurendada jäätmete sortimist ja taaskasutust ning vähendada prügilasse ladestatavate jäätmete koguseid ja seeläbi ka ohtlike jäätmete sattumist keskkonda.

 

 

Vaikne kena kohakene

Rakke on kuulsusrikas koht, siit on pärit kirjanikke ja teadjamehi, ärihaisid ja kultuuririkastajaid. Igaüks on neist oma jälje jätnud, kelle tegemised on jäänud kaugele ajalukku, osa vilju kandub põlvest põlve, kuid nimi kipub ununema.

19. sajandi lõpul Rakkes elanud pimedat isetegevuslikku heliloojat Ferdinand Mühlhausenit teame ennekõike kui Martin Körberi luuletusele „Armas isa kohakene“ viisi autorit. Kuigi kahjuks seisab mitmetes lauluvihikutes selle laulu juures tekst – rahvaviisil.

Laul sai laialt tuntuks 1923. aastal, kui see ilmus kogumikus “Vabal tunnil”, mis sisaldas 28 segakoori laulu. Üleskirjutaja Oskar Krusberg, kes oli tol korral postiametnik, on märkinud oma noodi-vihikusse laulu juurde kuupäeva 9. aprill 1919. Laul saavutas menu Rakke ümbruskonna kooride ja kuulajate hulgas. Naishäälele kirjutatud laulu võtsid peagi üle meessolistid. Kokku on helilooja loomingus 60 laulu.

Täna, 150 aastat hiljem, ei ole oma rahvas heliloojat unustanud, vaid tema auks süüdati kodumaja juures Lille tänaval mälestusküünal ning kultuurikeskuses peeti maha kontsert „Pandivere hääled“, mis salvestati helikandjale, et mälestus jääks ikka põlvest põlve kestma.

Kontserdil astusid üles Rakke naiskoor, Rakke gümnaasiumi laululapsed ja pilliring juhendaja Leelo Ambos, lauluansambel Madli, Thea Kristal, Väike-Maarja kapell Sirili, Urmo Kütismaa.

Ettekandmisele tulid nii Mühlhauseni kui teiste piirkonnaga seotud heliloojate looming.

Plaadi väljaandmist toetab Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ja Leader tegevusgrupp PAIK.

Annika Aasa

toimetaja

 

 

Üks lahedamatest lahedam isedepäev

Käes on pikad ja pimedad sügisõhtud, mil me arvame, et kõige mõnusam tegevus on soojaks köetud tubades head äraolemist teha.

Lahu koolis aga toimus just nimelt sellisel vahval kargel õhtupoolikul perepäev, millega tähistati saabuvat isadepäeva. Lastel ja nende pereliikmetel olid kaasas taskulambid, mida oli vaja selleks, et orienteerumismängus edukalt hakkama saada. Iga peretiim tegutses iseseisvalt ja lahendas ülesandeid, mille juhendid olid peidetud kaheksasse erinevasse kohta. Korraldused, mida tegema pidi, olid varustatud helkuritega ja riputatud pargis puude külge. Iga võistkond pidi hoolega jälgima neile antud värve, et mitte vastasvõistlejate ülesandeid ära korjata. Põnevust jätkus seniks, kuni viimasedki käsklused olid metsa alt üles leitud ja nende järgi ülesanded täidetud.

Orienteerumismängu lõppedes süütasid lapsed suured säraküünlad, mis õhtusse mõnusat hubasust andsid. Küünalde särades laulsime kõik koos isadele tervituslaulu. Vahepeal oli kokk Terje katnud piknikulaua ja nüüd oli paras aeg juua tass kuuma teed, süüa sooja võileiba ning maitsvat kohupiimakooki.

Aitäh kõigile osavõtjatele meeldejääva ürituse eest!

 

Lahu Algkooli õpetajad

 

Kuula, kõlavad laulud üle lumise maa,

heade soovide kaudu, maailm paremaks saab.

Rahulikke jõulupühi!

Lahu Algkooli pere

 

 

Noortekeskuse novembri tegemised

Üks aasta on peagi lõppemas, aeg meenutada mõningaid novembrikuu sündmusi.

Kahel korral toimus portselanimaalikursus. Iga valminud ese on ainulaadne, täpselt nagu iga noorgi. Noorte huvi kursuse vastu on suur, mis teeb ainult rõõmu. Usun, et nii mõnigi jõulukink valmis just sellel kursusel.

7. novembril viisime läbi piljarditurniiri, millest võttis osa seitse poissi ja üks tüdruk. I koha saavutas Sandor Saare, II koha Gert Klooster ja III koha Marek Kilm. Väga tublilt mängis ka Lele-Riin Salus.

14. novembril toimus Mäluralli. Sel korral oli kokku 8 võistkonda. I-II kohta jäid jagama Madis Kukk, Aksel-Ossi Gull ja Diana Sammel, Kadri Lebedev. III koha saavutasid Ken Nittim, Siim Vunder. Nagu ikka, oli põneva võistluse kõrval ka lõbu ja lusti.

20. novembril andsime nooremale koolieale võimaluse lustida. Kerli Karuks, Aurelia Kalda ja Alondra Kalda aitasid Väikeste tralli läbi viia. Kahjuks oli osalejaid vähevõitu, kuid seda suuremad olid kohalviibijate võiduvõimalused vahvatel lõbusatel võistlustel ja mängudel. Oli tore õhtu!

Kuu viimasel reedel tegelesime noortekeskuse kaunistamisega. Sel aastal peame noortekeskuse jõulupidu 30. detsembril. Nüüd tuleb noortel kiirelt jõulunäidend selgeks õppida, et pidu ikka meeleolukas tuleks.

Ilusat aasta lõppu kõigile ja ikka rõõmsate kohtumisteni noortekeskuses!

Taimi Talpas-Taltsepp

Rakke Noortekeskuse juht

 

IGAL AASTAL

Erika Esop

Igal aastal süütab keegi

kuusel küünlad, mille leegid

toovad vaikset jõulurahu.

Ja su südamesse mahub

korraga nii palju head,

et seda jagama sa pead.

 

Kauneid jõulupühi!

Edukat, õnnelikku ja rõõmsat uut aastat!

Rakke Noortekeskuse pere

 

 

Sporditegemistest

Maadlusest

Põltsamaa Felixhallis toimus 23. novembril seeriavõistluse “Nublust Nabiks” finaaletapp, kus selgusid hooaja parimad. Kokku oli seekordsel etapil 157 tublit ja julget noormaadlejat Eestist ja Lätist. Rakke maadlejaid oli võistlustules kolm. Parima tulemuse eest hoolitses Sandero Saare, kes võitis kehakaalus -59 kg pronksmedali.

Tulemused:

-29 kg: Jan Siim 9. koht

-38 kg: Janar Urb 12. koht

-59 kg: Sandero Saare 3. koht

Jaak Tammik

maadlustreener

 

Suusatamisest

Loodame, et saabuv talv pakub sel korral suusatamiseks paremaid tingimusi kui mööduva aasta talvekuud. Suusatamistingimuste parendamiseks on korrastatud lumesaan, kohe peaks täienema ka radade hooldamiseks vajaminev tehnika. Kohendatud on suusaraja valgustust, et kõige pimedamal ajal saaks suusatamist täiel rinnal nautida.

Kui kellelgi on mure suusavarustuse hooldamisega, siis olen lahkesti nõus aitama, selleks on praegu viimane aeg. Suuskade hooldust saan teha Spordiklubi Rakke ruumides aleviku sauna ruumide kõrval. Kui on muresid, helista 5153228 ja lepime kokku, kuidas saan aidata. Kohal olen teisipäeviti ja neljapäeviti 16.00-18.00, kui toimuvad ratturite treeningud.

Enno Eilo

 

Korvpallist

Teises mängus läksime Väike-Maarjas vastamisi sealse Päästekooliga. Meile kui meistriliiga uustulnukatele pandi kogu mängu jooksul selline pressing peale, et võit läks Päästekoolile 96:53.

Kodus mängisime 14. novembril Tapa JVB-ga. Esimese veerandi võitis Tapa 22:16. Vastased said hea viskehoo ning võitsid mängu 96:60.

Sajandi mänguks kujunes 21. novembril Rakkes toimunud kohtumine Tamsalu meeskonnaga. Meie algviisik oli koosseisus kapten Sildmets, Hahndorf, Sepa, Tamp, Kerem. Meeskonnad alustasid kiires tempos maa-ala kaitsega. Vastastelt tabav kolmepunktivise. Meie poolt murdis Kert Kerem jõuga vastaste kaitsest läbi, teenides kaks vabaviset, mille tabas. Korve tuli vaheldumisi, Sepa võitis lauavõistluse ja tõi meile kaks punkti. Vastased tabasid hästi ja juhtisid 11:6. Olime küll võrdsed vastased, kuid mängu algul veel krampis. Esimese veerandi võitis vastane 23:10. Teisel veerandil hakkasid ka meie kolmesed tabama ning Hahndorf teenis publikult välja suure aplausi. Julgelt ja edukalt ründas Hendrik Tamp, tuues järjest kolm tabavat kahepunktiviset. Seis 20:28 vastastele. Julgete läbimurretega tõid Kerem, Sildmets, Hahndorf lisapunkte, kuid vastane vastas samaga. Oma punktid tõid ka Altermann ja Laumets, Madis Kukel ei õnnestunud pealevisked, kuid Sepa ja Tamp olid lauas peremehed. Poolaja võitis Tamsalu 44:36.

Kapteni ülesanne on panna meeskond väljakul võitlema. Poolajal väike nõu Sildmetsale - võta mäng enda peale ja ründa ise rohkem.

Kolmandal veerand oli meil kaitse paigas. Üks juhuslik kolmene vastastelt, aga Rakke tõi 14 punkti järjest, hoides Tamsalu nulli peal, tegemata viie minuti jooksul mitte ühtegi viga. Sildmets ja Hahndorf olid kõikjal ning nende tabavus oli hea. Meilt 15 tabavat viset ja 4 vastastelt. Ühe viske, mis läks mööda, upitas Tamp sisse, kolmas veerand lõppes 60:54 meie kasuks.

Viimasel, otsustaval veerandil oli kapten hoos, tabades ja jagades häid sööte. Vastaste kaitse oli „lukus”. Sepa tõi meile lauavõitlusest kaks punkti. Vastane tabas hästi ja sundis meid kolmeseid viskama – juhtisime 67:65. Mäng käis kindla peale, vastane tabas kaks kolmest! Meie poolt tabas täna Tanel Laumets oma esimese kolmese, mille peale rahvas saalis hullus. Vastane ees 76:75. Normaalaja lõpuni jäi 50 sekundit ja vastaselt tabav kahe-punktivise. Kiiresti läksime rünnakule ja söötsime palli, aga võimalust viskeks ei saanud. Hea kate Keremilt ning Hahndorf tabas kolmese, saavutasime viigi 78:78. Mängida jäi 17 sekundit, vastane ründas, saal möirgas, võtsime palli puhtalt ära, veel paar sekundit, vise – mööda! Saime lisaaja, kus mõlemad pooled tegid palju vigu. Keremile tehti rünnakul viga, mõlemad vabavisked tabasid. Vastastelt üks tabav vabavise. Sildmetsalt kaks punkti. Sepa „nullis” vastase ründaja, üks vabavise tabas neil. Sildmets tabas kolmest ühe vabaviske. Juhtisime 83:80, kuid rünnakul kaotasime palli, vastastelt tabav kolmene. Taas ründasime, kuid kahjuks vise mööda. Lisaaja viimasel, viiendal minutil vastane ründas ja tabas kahese, veel 37 sekundit, saal möirgas, rahvas nõudis korvi! Rünnak pikalt ja targalt, Kerem tõi oskuslikult kaks punkti - 85:85. Saal röökis! Vastasel jäi rünnakuks 17 sekundit. Pinge oli kõrgel, saime kaitses palli endale, kuid paari sekundiga ei suutnud tabavat viset teha. Taas 5 minutit lisaaega!

Lisaajal tõid Sildmets 3 ja Kerem 4 punkti. Mõlemal meeskonnal sai vigade limiit täis, tark oleks olnud nüüd rünnata korvi alla ja teenida vabaviskeid. Plaan paigas, Laumets tabas kahese, vastastel ei õnnestunud midagi. Kolmandal minutil tabas Hahndorfi kolmene!

Vastane tegi kiirelt kaks korvi. Lauemetsalt kaks tabavat vabaviset ja juhtisime taas 92:91. Vastane tabas kahepunktiviske. Laumets oli hoos ja tõi taas kaks punkti, seis 94:93. Saal möirgas, käis lisaaja viimane minut. Saime palli endale, ründasime, pall liikus hästi. Otsustava läbimurde tegi Hahndorf, kes veaga võeti maha, kaks tabavat vabaviset Mardilt. Mees soovis vahetust, sest lihased tõmbusid krampi, olles tühi nii veest kui sooladest. Jäi paar sekundit mängida, vastane ei tabanud. Võitsime mängu 96:93. Meeleolu on kõigil ülev, pealtvaatajad surusid mängijatel kätt ja patsutasid tunnustavalt õlale.

Sellist mängu tahaks küll samade meestega veel korrata!

Heino Tasa

korvpallitreener

 

Meeskond soovib kaunist jõuluaega ning meeleolukaid hetki palliplatsil!

 

 

On jõuluaeg

Imeline aeg täis pühadeootust, igatsust, piparkoogilõhna, millegi lõpp ja millegi uue algus. Aeg, mil langevad lumehelbed peaksid muutma pimedad õhtud ja ööd valgemaks. Just need pikad ja pimedad õhtud sobivad järelemõtlemiseks, mis aasta jooksul tehtud, mis tegemata, mis korda läinud ja mida hoopis unustada tahaks. Miks mitte teha plaane ja seada sihte uueks aastaks, kasvõi küünlavalgel unistada, märgata akende taga vaikselt toimetavaid päkapikke ning mõtiskleda, millega üllatada häid tuttavaid, sõpru, lähikondlasi. Kõik, mis rõõmustab, ei pea olema üüratult suur ja kallis, tähtis on, et kingitus tuleks südamest.

Tänan Civitanklubi Maiet ja Imbit ning Rakke kogudust, kes on toetanud meid riideabiga ja Margus Rohtmaad, kes tõttab abistama, kui ratastooli rattad ei liigu või puukäru ratastel kummid katki.

Soovin hinge jõulurahu ja avatud sooja südant tulevasse aastasse!

Asta Kukk

Tammiku Avahooldekeskuse juhataja

 

 

Kanarbikul külas

14. novembril toimus rõõmus kohtumine Koeru eakate seltsinguga Kanarbik, kui olime kutsutud nende pidulikule aastaaruande-valimiskoosolekule laulma. Saime ülevaate nende aasta tegemistest ja valimistest. Seltsingut jääb endiselt juhtima Rain Voolaid koos 11-liikmelise juhatusega.

Meie eakate lauluansambel tänab lahke vastuvõtu eest rikkalikus kohvilauas!

Elvi Tatrik

 

Soovime kõigi eakate kodudesse jõululõhna ja küünlasära! Sammuge uude aastasse ikka rõõmsalt ja tegusalt!

Hõbeniidi pere

 

 

Muudatustest politseis

1. oktoobril toimus politsei- ja piirivalveametis uus reform, mille käigus muutus struktuur. Struktuurimuudatus ei vähenda politsei kättesaadavust ja politsei on vallakodanike jaoks jätkuvalt olemas.

Patrullpolitseinikud alustavad endiselt oma vahetust Väike-Maarja alevikust ning töötavad suures osas Tamsalu, Väike-Maarja, Laekvere või Rakke valla piirides. Nüüd saab piirkonnapolitseinik süvenenumalt tegeleda inimeste probleemidega, kuna ta ei pea käima kohustuslikus korras patrullis.

Tamsalu, Väike-Maarja ja Rakke valla piirkonna politseinik on Jaanus Mätas, vastuvõtuajad on:

Väike-Maarja, Ehitajate tee 4 igal esmaspäeval kella 9-11, telefon 337 2187;

Tamsalu, Tehnika 1A iga kuu teisel kolmapäeval kella 9-11, telefon 337 2183;

Rakke, Simuna tee 10 iga kuu teisel teisipäeval kella 9-11, telefon 337 2133 või jaanus.matas@politsei.ee.

Kolmes vallas toime pandud õigusrikkumisi menetleb väärteomenetleja Stella-Helena Kaasik, kes võtab kodanikke vastu Väike-Maarjas, Ehitajate tee 4,  E–N 8.00-16.45 ja R 8.00-15.30. Tema kontakt on telefon 337 2191 või stella-helena.kaasik@politsei.ee.

Rakke valda teenindab noorsoopolitseinik Kady Tiinas, tema võtab kodanikke vastu Rakveres, Kreutzwaldi 5A E–N 8.00-16.45 ja R 8.00-15.30, telefon 322 2631 või kady.tiinas@politsei.ee

 

Kuigi on määratud kindlad vastuvõtupäevad, ei pea mure ärarääkimiseks seda päeva ootama. Kõige kiirema abi saamiseks tuleb alati helistada või lasta kellelgi teisel teha kõne lühinumbritel 110 või 112. Kohese sekkumise vajadusel saadetakse välja patrullekipaaž, kes lahendab olukorra. Mitte nii kiiret sekkumist vajavate juhtumite puhul teeb politsei juhtimiskeskus selle info kätte-saadavaks piirkonnapolitseinikule, kes omakorda võtab mures kodanikuga ise ühendust.

 

Ootan ka informatsiooni juhtumitest, kus kodanik ei soovi menetluse alustamist. Läbi selle, et kodanikud teavitavad õigusrikkumistest, saab politsei hakata planeerima teatud tegevusi, et vähendada neid õigusrikkumisi.

Suured tänud kõigile kodanikele, kes on teinud koostööd kogukonna turvalisemaks muutmisel!

Koostöös loome turvalisust!

Jaanus Mätas

Piirkonnapolitseinik

 

 

Kuhu minna, mida teha

·         13. detsembril kella 9.00-16.00 Rakke Kultuurikeskuses (toas ja õues) JÕULULAAT, tule ostma - tule müüma! Ootame müüjaid jõulukaubaga, käsitööga, raamatuid, maiustusi ja enda valmistatud tooteid.

Töötab Naiskoori Kodukohvik

kell 11.00 pisikeste jõulukontsert

kell 13.00 suurte jõulukontsert, mille lõpetavad „Nõianeitsid“

Laadainfo tel 5129164, 55692792

 

·         13. detsembril kell 16.00 Rakke Gümnaasiumi õpilaskodus

RAKKE HARIDUSSELTSI AASTAKOOSOLEK

Vaatame seltsi 100. juubeli videot ja fotosid, arutame seltsi liikmete ettepanekuid 2015. aasta tööplaani koostamiseks.

 

·         17. detsembril kell 15.00 kultuurikeskuses KODUSTE LASTE JÕULUPIDU

NB! Kes peol ei osale, saavad kingipaki kätte vallavalitsusest 19. detsembrini.

 

·         21. detsembril kell 13.00 kultuurikeskuses EAKATE PÄRASTLÕUNA

* Kontsert, esinevad Madis Arro ja Markus Lattikas

* Kohvilaud

Oma tulekust ja transpordisoovist anna palun teada tel 3260870, 55692792

 

·         21. detsembril kell 16.45 väljasõit Jõhvi Kontserdimajja - Kõrsikud ja Vallatud Vestid kavaga KIIGUME KOOS. Pilet 13.-, bussisõit 9.-. Info ja piletite broneerimine tel. 3260879 või 55692792

 

·         26. detsembril kell 20.00 kultuurikeskuses AASTALÕPUPIDU

Õhtujuht Erni Kask, külaline Marju Länik, tantsuks Irena ja Ivar Hansen,üllatused

Piletid 8.- €, samal päeval 10.- €. Info ja laudade broneerimine tel 3260879, 55692792

 

·         1. jaanuaril 2015 kell 00.30 TANTSUGA UUDE AASTASSE!

Tantsitab Meelis Band ja DJ Avo Aia. Pilet 5.-

 

·         Paide Kirikus 20. detsembril kell 16.00 JÕULUKONTSERT

Esinevad Rakke naiskoor ja Paide meeskoor, kaastegevad Olaf Lääne orelil ja Raina Tammeriik viiulil

 

 

JÕULUKIRIKUD

Jõulujumalateenistused

24. detsembril

kell 15.00 Koeru kirikus laulab Koeru segakoor

kell 17.00 Simuna kirikus laulab Rakke naiskoor

kell 19.00 Väike-Maarja kirikus

____________________________

 

Oh sära kaunis küünlavalgus

ja tekita nii hea tuju!

Su leegis jõuluaja algus

las võtab imekauni kuju...

 

Ilusat advendiaega soovib lasteaia Leevike pere

Lasteaia jõulupidu kultuurikeskuses 19. detsembril kell 17.00

 

 

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis

Pangabuss peatub Rakke bussijaama juures: 07.01., 04.02. ja 04.03.2015 kell 13.00-14.00

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte saada pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

Pangabussi sõiduplaan ning finantsteenuste tingimused www.swedbank.ee. Lisainfot teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta telefonilt 6 310 310.

 

Kaddaka poe tegemised

Pood avatud E - N 10.00-16.30, R 10.00-18.00, L 10.00-14.00

Pühade ajal ja kuu lõpus palun jälgida reklaami, sest võivad olla teised lahtiolekuajad.

Poes müügil lõike- ja potililled, maiustused, aiakaup, ilutulestik, kosmeetika, käsitööst villased sokid ja kindad, õnnitlus- ja pühadekaardid.

Teenusena teen leinakimpe, pärgi, lilleseadeid kalmistule, juubelikimpe ja lilleseadeid.

Detsembri teisel poolel tuleb müüki jõuluseadeid, kaunistatud kommikarpe ja šokolaade, päkapikkude jaoks väiksed kommikotid, piparkoogitainas ja valmis piparkoogid, hapukapsas, koduaia õunad, küünlaalused jne.

Samuti pakun kullerteenust Rakke aleviku piires, et teie poolt üllatada kedagi rõõmsa kimbu, lilleseade või hoopis kommikarbiga!

Tule astu poest läbi, ehk leiad midagi kohe ostmiseks või teed tellimuse kindlaks päevaks.

Vallira OÜ soovib valgusküllast advendiaega, perekeskseid ja rahulikke jõule ning tujuküllast aastavahetust! Teeme ikka koostööd ja rõõmuga aitan hüva nõu ja tegemistega!

 

 

On kaunid aastad kadund kiirel lennul

kui linnud, kellel tiivus tuuletulv,

ja kuigi jõudu kulus igal lennul –

veel jätkub südames sul elutuld.

 

Õnnitleme detsembrikuu juubilare

50. sünnipäeval

ÜLO KANGUR

JAAK KIIGEMÄGI

MERIKE TOOMET

60. sünnipäeval

ILMAR LILLEMETS

VÄINO LILLEPÄRG

TIIT LIPP

SIRJE VAHI

65. sünnipäeval

ALEKSANDER TSIBO

70. sünnipäeval

HANNES UUK

75. sünnipäeval

ELE JALAKAS

SILVI KASE

LAINE LUMISTE

80. sünnipäeval

IDA HAIKONEN

MAIMU KALDA

ILMAR LAANE

85. sünnipäeval

BENITA VILHELMINE PÕLDMAA

GUSTAVA VETTIK

 

Õnnitleme jaanuarikuu juubilare

 

50. sünnipäeval

GERMAN AUGERVALD

SVETLANA LAIDSALU

55. sünnipäeval

ÜLLE HAHNDORF

MAI IVASK

VALENTINA POZNJAK

60. sünnipäeval

MATI KUUS

GUIDO PLOOMPUU

VALDE VAŠUK

65. sünnipäeval

MARET NOORMÄGI

IVAR SAKKOOL

VASSILI SOLOMKA

75. sünnipäeval

HELJA-REET TRAKS

80. sünnipäeval

ELLEN POHLAK

ELVI ROHTLA

SILVI VIIKMAA

 

 

Aastad su kätest ei lase veel lahti,

päevade tuuled näe pööravad lehti.

Tulgu siis aastaid veel virnade viisi,

sina ära väsi, ära vanane siiski!

 

Kallis juubilar ELE õnnitleme sind sel kaunil päeval!

Salla Mõisa Selts

 

 

Lausa leekima löövad tähed,

viipab kutsuvalt põhjanael,

väljud maisest - koju lähed,

rajaks linnutee särav pael.

 

Mälestame

Mälestame

KALJO TAALKIS 23.03.1932-30.10.2014

ANTI TAMMEJÕE 03.06.1952-31.10.2014

VILMA PÄRN 09.07.1924-04.12.2014

 

 

Ost

·         Ostan nõukogude aja kuuseehteid, vana aisakella ja kuljused. Info tel 56655551

 

Müüa

·         Küttepuud Simunast! Info tel 5157741

·         Seenekas OÜ müüb saetud ja lõhutud küttepuid. Toores segalehtpuu - pikkus 30-60cm, hind 30eur/rm; poolkuiv segalehtpuu - pikkus 30-50cm, hind 32eur/rm; kuiv segalehtpuu - pikkus 50cm, hind 34eur/rm. Hind sisaldab kohaletoomist! Info tel 51910237

·         Müüa heas korras 3-toaline keskküttega korter Rakkes, Oru 3 (2. korrus). Info tel 5164683 Aina.

·         Müüa korter Rakkes Oru 1, osaliselt möbleeritud, hind 3000 eurot (Tingi!) Info tel 56369019

 

Teenus

·         M.R.A.Grupp OÜ võtab rendile põllumaad, hektari hind alates 90 eurost. Info tel 56684208

·         Seenekas OÜ teostab kaeve- ja planeerimistöid traktoriga JCB 4. Kaevetööd 30eur/h; esilaaduritööd 35eur/h; hüdrohaamri (roksoni) tööd 50eur/h. Info te. 51910237

·         A&M Rakke uued ja kasutatud riided kogu perele. Avatud P-N kell 10.00-19.00 (Rakkes Oru 6, info tel 51910237). Detsembris kogu kaup 25% soodsam!

·         Pakun soodsalt raamatupidamise teenust. Info tel 5068306 Aime

 

Teated

·         Seoses töötaja puhkusega on jäätmejaam suletud 1.-31. detsembrini 2014.

·         Aukodaniku esitamine. Rakke Vallavalitsus ootab ettepanekuid valla aukodaniku tiitli saajale. Määruse ja taotluse vormi leiab valla kodulehelt või valla kantseleist. Esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2015. Ootame aktiivset kaasalöömist!

 

 

Kaunist jõulurahu teie kodudesse, järgmine Rakke Kaja ilmub veebruaris 2015.

Uute lugemisteni uuel aastal!

 

Kõik kes soovivad ajalehes oma materjale avaldada palun saata need iga kuu 25. kuupäevaks e-posti aadressile rakkekaja@gmail.com  või tuua valla kantseleisse.

 

Uue lehenumbrini Teie Rakke Kaja

 
Simuna tee 10, Rakke 46301 Lääne-Virumaa tel. 3260870, faks 3260873, e-post vald@rakke.ee