Avaleht Vallavalitsus & volikogu Haridus Kultuur ja sport Sotsiaaltöö Kommunaalasutus Rakke Kaja Turism Rakke valla teabeportaal Lääne-Viru Arenduskeskus PAIK
 
Üldinfo
Kontaktid
Põhimäärus
Ettevõtted ja teenused
Kuulutused ja teated
Jooksva kuu sündmused
Blanketid, vormid
Pandivere Koostöökogu
Rakke valla üldplaneering
Rakke valla aukodanikud
Hanked
Hankeplaan
Ehitus
Küttematerjal
Teehooldus
Kultuur
Korteriühistu moodustamine
Valimised
rakke.ee/ Avaleht/Hanked/Teehooldus
Teehooldus

Talihooldetööde tegijad 2016-2017

Rakke valla teede ja aleviku tänavate remondi hange

 
Simuna tee 10, Rakke 46301 Lääne-Virumaa tel. 3260870, faks 3260873, e-post vald@rakke.ee