Avaleht Vallavalitsus & volikogu Haridus Kultuur ja sport Sotsiaaltöö Kommunaalasutus Rakke Kaja Turism Rakke valla teabeportaal Lääne-Viru Arenduskeskus PAIK
 
Üldinfo
Kontaktid
Põhimäärus
Ettevõtted ja teenused
Kuulutused ja teated
Vallavolikogu istung
Swedbank nõustaja Rakke raamatukogus
Sõiduplaanide uuendamine maakonnaliinidel nr 10, 12, 13, 36, 51, 56 ja 65
PAIK projektitaotluste infopäevad ja taotluste vastuvõtuajad
Madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse
Üleskutse Rakke kooli vilistlastele ja sõpradele
Lääne-Virumaa töömess
Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev
Kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor
AS Ragn-Sells annab teada
Veeteenuse hinnad alates 01.01.2017
Talihooldetööd 2016-2017
info sigade aafrika katku (SAK) leviku ja tõkestamise kohta
Korstnapühkijate kontaktandmed
Jäätmeveost Rakke vallas
Maakonnaliinide bussisõiduplaanide muudatused
Ehitus
Tarbijakaitseameti vastuvõtud sinu kodukohas
Korteriühistutest
Erametsakonsulendi vastuvõtuajad Rakke vallamajas
Muudatustest politseis
Elektrooniline PRIA
Kinnisvara ost-müük
Kemikaale käitlevate ettevõtete väline elanikkonnakaitse kava
Tööpakkumised
Ühisprojekt - Kultuurikontaktide laiendamine
Jooksva kuu sündmused
Blanketid, vormid
Pandivere Koostöökogu
Rakke valla üldplaneering
Rakke valla aukodanikud
Hanked
Korteriühistu moodustamine
Valimised
Ehitus

2017 aasta ehitamistest

Käesoleva aasta valla eelarvest plaanis olevate ehituste osas on käsil hanked (artikli koostamise aeg 30.01.2017).

Rakke lasteaed Leevike fassaadi ja pööningulae soojustamise hinnapakkumiste tähtaeg oli 16.veebruar 2017.  Esitati 16 hinnapakkumust. Odavaim pakkumine on Tallinna firmalt OÜ AAT Baltik pakkumus 84 019 eurot ja kallim Tartu firmalt AS Eviko pakkumus 167 160 eurot. Hinnad koos käibemaksuga. Hanke tulemused kinnitatakse veebruarikuu vallavalitsuse istungil.

Rakke aleviku kõnniteede ehituseks ja Kingu tänava rekonstrueerimiseks on hinnapakkumise esitamise tähtaeg 1.veebruar 2017. Kõik valla eelarvest toimuvad üle 30 000 euro maksumusega (ilma käibemaksuta) ehituse hanked pevad toimuma riigihangete registris e-hankena see tähendab, et kõik hankija (antud juhul vallavalitsus) hanke dokumendid nagu projektid, hanketingimused, jne. sisestakse riigihangete registrisse volitatud isiku ID kaardiga digitaalselt ja pakkujad registreeruvad registris ning ning sisestavad hinnapakkumuse ning lisad samuti registrisse ID kaardiga. Tänase seisuga on registreerunud kõnniteede ja Kingu tänava ehituse hankesse 18 ettevõtet.

Ao kalmistu kabeli III etapi ehituse hinnapakkumise tähtaeg on 9.veebruar 2017. Tööd seisnevad kabelile vee ja kanalisatsiooni väljaehitamises. Antud töödeks on PRIA pedirektori otsusega 12.12.2016 määratud toetuseks 9 751,20 eurot. Lisandub omaosalus, mis saab selgeks peale hanke lõppemist. Hankesse on momendi seisuga registreerunud 4 ettevõtet.

Möödunud aastal alustatud Rakke-Ao kergliiklustee ehitamise lõpetamine s.o. asfaltkate, silla käsipuud, istepingid, põrkepiire aleviku piiril ja heakord toimub käesoleva aasta kevadel. 

13.01.2017 esitasime toetuse taotluse Ettevõtete Arendamise Sihtasutusele Rakke lasteaed Leevike õueala rekonstrueerimiseks. Eeldatav maksumus koos käibemaksuga 78 000 eurot s.h toetus 62 400 eurot ja omaosalus 15 600 eurot. Rerkonstrueerimise töödeks on olemasolevate siseteede rekonstrueerimine, liiklusväljak, palliplats, varjualune, mängumajad, labürint, seiklusrada, ronimiskeskus, ronimistrapets, alpinistisein,  tasakaalussillad, liuglemisnöör, tasakaalpoomid ja istepingid. Tööde tegemine ja maht sõltub toetuse saamisest.

 
Simuna tee 10, Rakke 46301 Lääne-Virumaa tel. 3260870, faks 3260873, e-post vald@rakke.ee