Avaleht Vallavalitsus & volikogu Haridus Kultuur ja sport Sotsiaaltöö Kommunaalasutus Rakke Kaja Turism Rakke valla teabeportaal Lääne-Viru Arenduskeskus PAIK
 
Üldinfo
Kontaktid
Põhimäärus
Ettevõtted ja teenused
Kuulutused ja teated
Õhuvägi annab teada
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit kutsub tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid
2017 hajaasustuse programm Lääne-Virumaal
Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
Swedbank nõustaja Rakke raamatukogus
Sõiduplaanide uuendamine maakonnaliinidel nr 10, 12, 13, 36, 51, 56 ja 65
PAIK projektitaotluste infopäevad ja taotluste vastuvõtuajad
Madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse
Üleskutse Rakke kooli vilistlastele ja sõpradele
Lääne-Virumaa töömess
Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev
Kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor
AS Ragn-Sells annab teada
Veeteenuse hinnad alates 01.01.2017
Talihooldetööd 2016-2017
info sigade aafrika katku (SAK) leviku ja tõkestamise kohta
Korstnapühkijate kontaktandmed
Jäätmeveost Rakke vallas
Maakonnaliinide bussisõiduplaanide muudatused
Ehitus
Tarbijakaitseameti vastuvõtud sinu kodukohas
Korteriühistutest
Erametsakonsulendi vastuvõtuajad Rakke vallamajas
Muudatustest politseis
Elektrooniline PRIA
Kinnisvara ost-müük
Kemikaale käitlevate ettevõtete väline elanikkonnakaitse kava
Tööpakkumised
Ühisprojekt - Kultuurikontaktide laiendamine
Jooksva kuu sündmused
Blanketid, vormid
Pandivere Koostöökogu
Rakke valla üldplaneering
Rakke valla aukodanikud
Hanked
Korteriühistu moodustamine
Valimised
Ehitus

2017 aasta ehitamistest

Rakke lasteaed Leevike fassaadi ja pööningulae soojustamise hanke võitis Tallinna firma OÜ AAT Baltik pakkumuse maksumusega  84 019 eurot koos KM-ga. Ehituse omaniku järelevalve hanke võitis M.P. Tootmine OÜ pakkumuse maksumusega 2 340,00 eurot koos KM-ga. Töödega on alustatud.  

Rakke aleviku kõnniteede ehituse ja Kingu tänava rekonstrueerimise hanke võitis AS Kiirkandur pakkumuse maksumusega 159223 eurot koos KM-ga. Ehituse omanikujärelvalve hanke võitis Tarvaprojekt OÜ hinnaga 3 588 eurot koos KM-ga. Ehitustööde planeeritud algus on 10.04.2017.

Ao kalmistu kabeli III etapi ehituse hinnapakkumise võitis Osaühing SKM Ärigrupp Rakverest pakkumuse maksumusega 15563,27 eurot koos KM-ga. Ehitusega on planeeritud alustada 10.04.2017 ja k.a. mai kuu lõpuks lõpetada.

Möödunud aastal alustatud Rakke-Ao kergliiklustee ehitamise lõpetamine s.o. asfaltkate, silla käsipuud, istepingid, põrkepiire aleviku piiril ja heakord toimub käesoleva aasta kevadel. 

 
Simuna tee 10, Rakke 46301 Lääne-Virumaa tel. 3260870, faks 3260873, e-post vald@rakke.ee