Avaleht Vallavalitsus & volikogu Haridus Kultuur ja sport Sotsiaaltöö Kommunaalasutus Rakke Kaja Turism Rakke valla teabeportaal Lääne-Viru Arenduskeskus PAIK
 
Üldinfo
Kontaktid
Põhimäärus
Ettevõtted ja teenused
Kuulutused ja teated
Õhuvägi annab teada
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit kutsub tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid
2017 hajaasustuse programm Lääne-Virumaal
Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
Swedbank nõustaja Rakke raamatukogus
Sõiduplaanide uuendamine maakonnaliinidel nr 10, 12, 13, 36, 51, 56 ja 65
PAIK projektitaotluste infopäevad ja taotluste vastuvõtuajad
Madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse
Üleskutse Rakke kooli vilistlastele ja sõpradele
Lääne-Virumaa töömess
Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev
Kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor
AS Ragn-Sells annab teada
Veeteenuse hinnad alates 01.01.2017
Talihooldetööd 2016-2017
info sigade aafrika katku (SAK) leviku ja tõkestamise kohta
Korstnapühkijate kontaktandmed
Jäätmeveost Rakke vallas
Maakonnaliinide bussisõiduplaanide muudatused
Ehitus
Tarbijakaitseameti vastuvõtud sinu kodukohas
Korteriühistutest
Erametsakonsulendi vastuvõtuajad Rakke vallamajas
Muudatustest politseis
Elektrooniline PRIA
Kinnisvara ost-müük
Kemikaale käitlevate ettevõtete väline elanikkonnakaitse kava
Tööpakkumised
Ühisprojekt - Kultuurikontaktide laiendamine
Jooksva kuu sündmused
Blanketid, vormid
Pandivere Koostöökogu
Rakke valla üldplaneering
Rakke valla aukodanikud
Hanked
Korteriühistu moodustamine
Valimised
Jäätmeveost Rakke vallas

KORRALDATUD JÄÄTMEVEOST VÄIKE-MAARJA, RAKKE, TAMSALU JA LAEKVERE VALLAS

Roheline Paik MTÜ viis läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena jätkub Ragn-Sells AS ainuõigus vedada Väike-Maarja, Tamsalu, Rakke ja Laekvere vallas segaolmejäätmeid.

 Segaolmejäätmete äravedu

Segaolmejäätmete äravedu toimub tiheasustusalal vähemalt kord 4 nädala jooksul ja hajaasustuses vähemalt  kord 12 nädala jooksul. Teenust osutatakse klientidele lepingus toodud sagedusel ning välja saadetud graafikute alusel. Teenindamise nädalapäev võib osadel klientidel muutuda.

Konteinerid

Jäätmete kogumiseks tuleb kasutada nõuetele vastavaid kogumismahuteid, mis peavad olema kompaktsed, terved ja korralikult suletavad. Minimaalseks jäätmemahutiks on jäätmehoolduseeskirja järgi 80 l konteiner. Konteinerid peavad olema tühjenduspäeval jäätmeveokiga samal tasandil kõva kattega alusel, millele on tagatud jäätmeveoki ligipääs. Vedajal on õigus teenust osutada ajavahemikus kella 7.00-23.00-ni Selleks palume mahuti välja tuua hiljemalt tühjenduspäeva hommikuks kella 7-ks

Jäätmeveo ja konteinerite rendi hind muutub

Alates 01.05.2016 on Väike-Maarja, Rakke, Tamsalu ja Laekvere vallas järgmised teenushinnad:

Jäätmeliik

Mahuti tüüp

Graafikujärgne tühjendus

Konteineri rent
(kuu)

Olmejäätmed

jäätmekott kuni 50 l*

1,36 €

-

kuni 80 l

1,70 €

2,68 €

kuni 140 l

1,88 €

2,68 €

kuni 240 l

2,11 €

2,68 €

kuni 370 l

2,56 €

4,22 €

kuni 600 l

3,33 €

6,00 €

kuni 800 l

3,70 €

10,80 €

kuni 1500 l

6,24 €

15,60 €

kuni 2500 l

9,24 €

18,00 €

kuni 4500 l

14,55 €

30,00 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuidas saada vabastust

Kui Teile kuuluval kinnistul puudub elu- või äritegevus või seda kasutatakse hooajaliselt, siis on Teil võimalus taotleda kohalikult omavalitsuselt korraldatud jäätmeveost kas perioodilist või täielikku vabastamist. Selleks tuleb esitada vallavalitsusele taotlus, mille rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb vallavalitsus ühe kuu jooksul. Jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada mitme naaberkinnistu peale ka ühiseid jäätmekonteinereid. Ühiskonteineri kasutamise soovi korral tuleb selle kasutajatel sõlmida kokkulepe, ning selle õiguse annab kohalik omavalitsus. Vedajal ei ole õigust jäätmevaldajat vabastada jäätmeveost.

Tulenevalt jäätmeseadusest on korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastatud isikud, kellel on jäätmeluba või kompleksluba.

Ragn-Sellsi klienditugi

Töötab E-R 8.00-17.00. Klienditoe lühinumber on 15155 , kliendiinfot saab ka numbrilt 60 60 439, nendele kõnedele kehtib teie telefonioperaatori teenustasu. Kõik küsimused on oodatud e-maili aadressile info@ragnsells.ee.

Ragn-Sells AS

Suur-Sõjamäe 50a, Tallinn 11415

info@ragnsells.ee , virumaa@ragnsells.com

 
Simuna tee 10, Rakke 46301 Lääne-Virumaa tel. 3260870, faks 3260873, e-post vald@rakke.ee