Avaleht Vallavalitsus & volikogu Haridus Kultuur ja sport Sotsiaaltöö Kommunaalasutus Rakke Kaja Turism Rakke valla teabeportaal Lääne-Viru Arenduskeskus PAIK
 
Üldinfo
Kontaktid
Põhimäärus
Ettevõtted ja teenused
Kuulutused ja teated
Jooksva kuu sündmused
Blanketid, vormid
Pandivere Koostöökogu
Rakke valla üldplaneering
Rakke valla aukodanikud
Hanked
Korteriühistu moodustamine
Valimised
rakke.ee/ Avaleht/Korteriühistu moodustamine
Korteriühistu moodustamine

Kuidas moodustada korteriühistut

Asutamiskoosoleku osavõtu nimekiri

Juhatuse liikme avaldus

KÜ liikmete nimekiri

KÜ põhikiri

KÜ protokoll

Avaldus Viru Maakohtu registriosakonnale

 

 

 

 

 
Simuna tee 10, Rakke 46301 Lääne-Virumaa tel. 3260870, faks 3260873, e-post vald@rakke.ee