Avaleht Vallavalitsus & volikogu Haridus Kultuur ja sport Sotsiaaltöö Kommunaalasutus Rakke Kaja Turism Rakke valla teabeportaal Lääne-Viru Arenduskeskus PAIK
 
Vallavalitsus
Vallavolikogu
Komisjonid
Õigusaktid
Volikogu istungite protokollid
Arengukavad
Palgaandmed
Rakke valla eelarve
Jäätmekava
Majandusaasta aruanded
Osalemine mittetulundusühingutes
Täitmata ametikohad
Privaatsuspoliitika
Ametnike puhkused
Haldusreform
DOKUMENDIREGISTER
rakke.ee/ Vallavalitsus & volikogu/Haldusreform
Haldusreform

Ühinemislepingu projekt täiendustega

Muudatusettepanekute tabel

Rakke ja Väike-Maarja valla ühinemislepingu projekt

Seletuskiri

Ühinemislepingu investeeringud

Rakke valla 2015. majandusaasta aruanne

Väike-Maarja valla 2015. aasta majandusaasta aruanne

Ühinemislepingu muudatuste ankeet

Juhtivkomisjoni protokoll 17.10.2016

Juhtivkomisjoni protokoll 02.11.2016

Elanike arvamuse kinnitamine

Läbirääkimiste lõpetamine

Läbirääkimiste alustamine

Juhtivkomisjoni protokoll 21.12.2016

Taotlus EV peaministrile ja riigihalduse ministrile

Rakke valla ja Koeru valla ühinemisläbirääkimiste protokoll 12.01.2017

Rakke valla ja Koeru valla ühinemisleping 26.01.2017

Seletuskiri

Rakke valla 2015. majandusaasta auditeeritud aruanne koos lisadega

Koeru valla 2015. majandusaasta auditeeritud aruanne

Rakke valla ja Koeru valla ühinemisläbirääkimiste protokoll 24.01.2017 

Rakke ja Koeru valla ühinemislepingu projekti muudatusettepanekud (õiend)

Rakke valla ja Koeru valla ühinemisleping 20.03.2017

Rakke valla ja Koeru valla ühinemisleping 30.03.2017

Seletuskiri

Rakke ja Koeru valla ühinemislepingu projekti muudatusettepanekud ja läbivaatamise tulemus

Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kinnitamine

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine

 

 

 
Simuna tee 10, Rakke 46301 Lääne-Virumaa tel. 3260870, faks 3260873, e-post vald@rakke.ee