Avaleht Vallavalitsus & volikogu Haridus Kultuur ja sport Sotsiaaltöö Kommunaalasutus Rakke Kaja Turism Rakke valla teabeportaal Lääne-Viru Arenduskeskus PAIK
 
Üldinfo
Kontaktid
Põhimäärus
Ettevõtted ja teenused
Kuulutused ja teated
Õhuvägi annab teada
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit kutsub tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid
2017 hajaasustuse programm Lääne-Virumaal
Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
Swedbank nõustaja Rakke raamatukogus
Sõiduplaanide uuendamine maakonnaliinidel nr 10, 12, 13, 36, 51, 56 ja 65
PAIK projektitaotluste infopäevad ja taotluste vastuvõtuajad
Madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse
Üleskutse Rakke kooli vilistlastele ja sõpradele
Lääne-Virumaa töömess
Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev
Kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor
AS Ragn-Sells annab teada
Veeteenuse hinnad alates 01.01.2017
Talihooldetööd 2016-2017
info sigade aafrika katku (SAK) leviku ja tõkestamise kohta
Korstnapühkijate kontaktandmed
Jäätmeveost Rakke vallas
Maakonnaliinide bussisõiduplaanide muudatused
Ehitus
Tarbijakaitseameti vastuvõtud sinu kodukohas
Korteriühistutest
Erametsakonsulendi vastuvõtuajad Rakke vallamajas
Muudatustest politseis
Elektrooniline PRIA
Kinnisvara ost-müük
Kemikaale käitlevate ettevõtete väline elanikkonnakaitse kava
Tööpakkumised
Ühisprojekt - Kultuurikontaktide laiendamine
Jooksva kuu sündmused
Blanketid, vormid
Pandivere Koostöökogu
Rakke valla üldplaneering
Rakke valla aukodanikud
Hanked
Korteriühistu moodustamine
Valimised
Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru infopäev toimub teisipäeval, 7. märtsil 2017.a.  13:00 kuni 15:00 Lääne-Viru Maavalitsuse II korruse suures saalis.

 

Infopäeval antakse ülevaade kohaliku omaalgatuse programmist ja muudatustest kevadvoorus.

Infopäeva viivad läbi  Tarmo Treimann SA-st Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Katrin Põllu, Lääne-Viru Arenduskeskuse  MTÜ konsultant.

Infopäev on kõigile tasuta. Osalemiseks on vajalik registreerumine hiljemalt   02.03.2017. Registreerumine e-posti aadressil     eda.lauri@laane-viru.maavalitsus.ee.

Kohaliku omaalgatuse programmi  eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Kohaliku omaalgatuse programmi rahastatakse Eesti riigieelarvest. Alates 2013. aastast haldab regionaalministri haldusala kohaliku omaalgatuse programmi SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 

 

Kontaktid:

Lääne-Viru Maavalitsus:

Eda Lauri – kantselei vanemspetsialist, telefon: 3258022, e-post: eda.lauri@laane-viru.maavalitsus.ee ja Riina Kaptein – finantsnõunik, telefon 3258020, e-post: riina.kaptein@laane-viru.maavalitsus.ee

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital:

Tarmo Treimann– Vabaühenduste toetusprogrammi koordinaator, telefon 656 0487; 530 13652, e-post: tarmo.treimann@kysk.ee

Lääne-Viru Arenduskeskus:

Katrin Põllu – MTÜ konsultant, telefon: 3258028, e-post: mty@arenduskeskus.ee

 
Simuna tee 10, Rakke 46301 Lääne-Virumaa tel. 3260870, faks 3260873, e-post vald@rakke.ee