Avaleht Vallavalitsus & volikogu Haridus Kultuur ja sport Sotsiaaltöö Kommunaalasutus Rakke Kaja Turism Rakke valla teabeportaal Lääne-Viru Arenduskeskus PAIK
 
Üldinfo
Kontaktid
Põhimäärus
Ettevõtted ja teenused
Kuulutused ja teated
Õhuvägi annab teada
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit kutsub tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid
2017 hajaasustuse programm Lääne-Virumaal
Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
Swedbank nõustaja Rakke raamatukogus
Sõiduplaanide uuendamine maakonnaliinidel nr 10, 12, 13, 36, 51, 56 ja 65
PAIK projektitaotluste infopäevad ja taotluste vastuvõtuajad
Madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse
Üleskutse Rakke kooli vilistlastele ja sõpradele
Lääne-Virumaa töömess
Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev
Kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor
AS Ragn-Sells annab teada
Veeteenuse hinnad alates 01.01.2017
Talihooldetööd 2016-2017
info sigade aafrika katku (SAK) leviku ja tõkestamise kohta
Korstnapühkijate kontaktandmed
Jäätmeveost Rakke vallas
Maakonnaliinide bussisõiduplaanide muudatused
Ehitus
Tarbijakaitseameti vastuvõtud sinu kodukohas
Korteriühistutest
Erametsakonsulendi vastuvõtuajad Rakke vallamajas
Muudatustest politseis
Elektrooniline PRIA
Kinnisvara ost-müük
Kemikaale käitlevate ettevõtete väline elanikkonnakaitse kava
Tööpakkumised
Ühisprojekt - Kultuurikontaktide laiendamine
Jooksva kuu sündmused
Blanketid, vormid
Pandivere Koostöökogu
Rakke valla üldplaneering
Rakke valla aukodanikud
Hanked
Korteriühistu moodustamine
Valimised
Kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor

AVATUD ON KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMI KEVADINE TAOTLUSVOOR


Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu  ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Programmis avatakse taotlemiseks:

Meede 1 – „Kogukonna areng“;

Meede 2 – „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine“.

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:

-  mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;

-  sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 3. aprilliks kl 16.30 Lääne-Viru Maavalitsusele, kas e-posti teel info@laane-viru.maavalitsus.ee , käsipostiga aadressil F.R. Kreutzwaldi 5 kabinet 29 või tavapostiga, mille postitempel ei ole hilisem kui 03.04.2017.


Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid  on leitavad SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital kodulehel aadressil http://www.kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop17-kevadvoor.

Lääne-Virumaal toimub programmi infopäev 7. märtsil algusega kell 13.00 Lääne-Viru Maavalitsuse suures saalis. Registreerimine eda.lauri@laane-viru.maavalitsus.ee

Paneme taotlejatele südamele, et enne taotlema asumist kõik tingimused läbi loeksite,  kindlasti õigeid, ehk 2017. aasta kevadise taotlusvooru vorme täidaksite ja mistahes küsimuste korral võimalikult aegsasti maavalitsuse või arenduskeskuse poole pöörduksite.

 
Tehniline lisainfo: 

Tarmo Treimann;

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

656 0487, 5301 3652 

tarmo@kysk.ee

 

Eda Lauri ja Riina Kaptein

Lääne-Viru Maavalitsus

eda.lauri@laane-viru.maavalitsus.ee ja riina.kaptein@laane-viru.maavalitsus.ee

325 8022; 3258020


Sisuline, taotluse koostamise abi: 

Katrin Põllu

SA Lääne-Viru Arenduskeskus

mty@arenduskeskus.ee

325 8028

 
Simuna tee 10, Rakke 46301 Lääne-Virumaa tel. 3260870, faks 3260873, e-post vald@rakke.ee