Avaleht Vallavalitsus & volikogu Haridus Kultuur ja sport Sotsiaaltöö Kommunaalasutus Rakke Kaja Turism Rakke valla teabeportaal Lääne-Viru Arenduskeskus PAIK
 
Üldinfo
Kontaktid
Põhimäärus
Ettevõtted ja teenused
Kuulutused ja teated
Õhuvägi annab teada
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit kutsub tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid
2017 hajaasustuse programm Lääne-Virumaal
Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
Swedbank nõustaja Rakke raamatukogus
Sõiduplaanide uuendamine maakonnaliinidel nr 10, 12, 13, 36, 51, 56 ja 65
PAIK projektitaotluste infopäevad ja taotluste vastuvõtuajad
Madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse
Üleskutse Rakke kooli vilistlastele ja sõpradele
Lääne-Virumaa töömess
Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev
Kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor
AS Ragn-Sells annab teada
Veeteenuse hinnad alates 01.01.2017
Talihooldetööd 2016-2017
info sigade aafrika katku (SAK) leviku ja tõkestamise kohta
Korstnapühkijate kontaktandmed
Jäätmeveost Rakke vallas
Maakonnaliinide bussisõiduplaanide muudatused
Ehitus
Tarbijakaitseameti vastuvõtud sinu kodukohas
Korteriühistutest
Erametsakonsulendi vastuvõtuajad Rakke vallamajas
Muudatustest politseis
Elektrooniline PRIA
Kinnisvara ost-müük
Kemikaale käitlevate ettevõtete väline elanikkonnakaitse kava
Tööpakkumised
Ühisprojekt - Kultuurikontaktide laiendamine
Jooksva kuu sündmused
Blanketid, vormid
Pandivere Koostöökogu
Rakke valla üldplaneering
Rakke valla aukodanikud
Hanked
Korteriühistu moodustamine
Valimised
Korteriühistutest

Korteriomanik, kas Sinu majas on korteriühistu?

Kui vastasid pealkirjas olevale küsimusele eitavalt, siis on viimane aeg sellele mõtlema hakata. 2018. aasta alguses jõustub uus korteriomandi- ja korteriühistu seadus, mis näeb ette, et igas kortermajas peab olema moodustatud korteriühistu.

Miks luua korteriühistu just nüüd?

Kui korteriühistut 1. jaanuariks 2018 loodud pole, siis moodustatakse see seaduse alusel automaatselt. Kui omanikud soovivad ise korraldada elamu majandamist, oleks mõistlik moodustada ühistu enne 2018. aastat. Kuna taolised protsessid võtavad alati oodatust rohkem aega, siis on mõistlik juba täna sellele mõelda. Tugev ühistu, mis on võimeline investeerima ja millel on tublid koostööpartnerid, tõstab Sinu kinnisvara väärtust. Oluline on teada, et KredExi korterelamutele mõeldud toetusi pakutakse ainult korteriühistutele.

Millest alustada ühistu loomist?

Piisab vaid ühe korteriomaniku initsiatiivist, et kutsuda kokku ühistu asutamise koosolek. Ühistu asutamine peab toimuma enamuse otsuse alusel, kellele kuulub üle 50% korteriomandite pinnast. Omanikke on kõige lihtsam teavitada trepikoja stendile või postkasti pandava kutse abil. Kui on olemas e-maili aadressid, võiks info ka sinna saata. Kutsele tuleks märkida üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, koosoleku kokkukutsumise põhjus ning päevakord.  Koosolekul tuleb valida ka juhatus, vastu võtta põhikiri ning teha avaldus mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. Koosolekul võiks kaardistada ka majaelanike huvid ja otsustada, kas juhatus hakkab ise korteriühistut majandama või ostetakse teenus sisse. Kui majas leidub aktiivseid omanikke, kes oleks valmis ühistule vajalikku teenust osutama, tasuks seda kindlasti kaaluda. Küsimus ongi eelkõige kulude suuruses ja selles kui mugavat teenust soovitakse.

Kuidas valida teenusepakkujaid?

Ühistu asutamisel võiks kaardistada kõik vajalikud  teenused ja seejärel võtta hinnapakkumised. Mõnda teenusepakkujat saab valida. Näiteks panga puhul, kus avatakse ühistule arve, tasub enne pangakonto avamist uurida, millisel nendest on olemas terviklik lahendus kõikide ühistule vajalike finantsteenuste tarvis.  Mõistlik on valida pank, kus arveldab enamik omanikke, sest nii on pangasisesed tehingud kiiremad ja soodsamad. Hinnapäringute alusel on samuti võimalik leida  elektrimüüja ja raamatupidaja, kuid tarbevesi ja soojusenergia tuleb reeglina osta samadelt  ettevõtetelt, kust seda siiani tehti. Peale ühistu asutamist tuleb teha uued lepingud, koostada  majanduskava, samuti otsustada vajalikud halduse, hoolduse ja kodukorra küsimused. Tasuks eelnevalt läbi mõelda ka ühistu juhatuse liikmete ülesanded ja omavaheline töökorraldus. Korteriühistu loomine nõuab tööd, kuid selle hilisem majandamine on väärtuslik nii Sulle kui ka

Sinu kinnisvarale. Seega loo korteriühistu oma visiooni järgi ja ära lase seda automaatselt luua.

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohta leidub praktilisi nõuandeid ja materjali Justiitsministeeriumi kodulehel: http://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/praktilisi-nouandeid/korteriomandi-ja-korteriuhistuseadus

 

 
Simuna tee 10, Rakke 46301 Lääne-Virumaa tel. 3260870, faks 3260873, e-post vald@rakke.ee