Avaleht Vallavalitsus & volikogu Haridus Kultuur ja sport Sotsiaaltöö Kommunaalasutus Rakke Kaja Turism Rakke valla teabeportaal Lääne-Viru Arenduskeskus PAIK
 
Üldinfo
Kontaktid
Põhimäärus
Ettevõtted ja teenused
Kuulutused ja teated
Õhuvägi annab teada
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit kutsub tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid
2017 hajaasustuse programm Lääne-Virumaal
Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
Swedbank nõustaja Rakke raamatukogus
Sõiduplaanide uuendamine maakonnaliinidel nr 10, 12, 13, 36, 51, 56 ja 65
PAIK projektitaotluste infopäevad ja taotluste vastuvõtuajad
Madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse
Üleskutse Rakke kooli vilistlastele ja sõpradele
Lääne-Virumaa töömess
Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev
Kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor
AS Ragn-Sells annab teada
Veeteenuse hinnad alates 01.01.2017
Talihooldetööd 2016-2017
info sigade aafrika katku (SAK) leviku ja tõkestamise kohta
Korstnapühkijate kontaktandmed
Jäätmeveost Rakke vallas
Maakonnaliinide bussisõiduplaanide muudatused
Ehitus
Tarbijakaitseameti vastuvõtud sinu kodukohas
Korteriühistutest
Erametsakonsulendi vastuvõtuajad Rakke vallamajas
Muudatustest politseis
Elektrooniline PRIA
Kinnisvara ost-müük
Kemikaale käitlevate ettevõtete väline elanikkonnakaitse kava
Tööpakkumised
Ühisprojekt - Kultuurikontaktide laiendamine
Jooksva kuu sündmused
Blanketid, vormid
Pandivere Koostöökogu
Rakke valla üldplaneering
Rakke valla aukodanikud
Hanked
Korteriühistu moodustamine
Valimised
Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

EMUMÄE MAASTIKUKAITSEALA KAITSE-EESKIRJA MUUTMISE TUTVUSTAMISE TEADE

 

Keskkonnaamet teatab:

kavandamisel on Vabariigi Valitsuse 1998. a määruse nr 291 „Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine.

Valminud on määruse eelnõu väljatöötamise kavatsus, kus selgitatakse kaitse-eeskirja muutmise vajadust ning kaitseala välispiiri ja kaitsekorra muudatusi.

Väljatöötamise kavatsusega saab tutvuda Keskkonnaameti Rakvere kontoris ning Rakke Vallavalitsuses 30.03.2017–13.04.2017. Dokumendiga on võimalik tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel http://www.keskkonnaamet.ee. Soovi korral võib dokumenti küsida kaitse planeerimise spetsialist Liggi Nammilt e‑postiga liggi.namm@keskkonnaamet.ee.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamises. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsuse tutvustamine toimub 30.03.2017–13.04.2017. Palume Teil esitada oma põhjendatud parandusettepanekud ja vastuväited Emumäe maastikukaitseala kavandatava kaitse-eeskirja muutmise kohta kirjalikult Keskkonnaameti Rakvere kontori aadressil Kunderi 18, Rakvere 44307 või pohja@keskkonnaamet.ee hiljemalt 19.04.2017. Väljatöötamise kavatsust puudutav arutelu toimub 25.04.2017 kl 15.00 Salla koolimajas (Rakke vald, Salla küla).

Pärast tutvustamisperioodi lõppu esitatakse väljatöötamise kavatsus 2017. aasta sügisel keskkonnaministrile ettepanekuga algatada määruse „Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskiri” eelnõu menetlus. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada menetluse algatamisele järgneval avalikustamise perioodil.

Lisainfo: Liggi Namm, 325 8404, liggi.namm@keskkonnaamet.ee

VÄLJATÖÖTAMISE KAVATSUS

 

 
Simuna tee 10, Rakke 46301 Lääne-Virumaa tel. 3260870, faks 3260873, e-post vald@rakke.ee