Avaleht Vallavalitsus & volikogu Haridus Kultuur ja sport Sotsiaaltöö Kommunaalasutus Rakke Kaja Turism Rakke valla teabeportaal Lääne-Viru Arenduskeskus PAIK
 
Üldinfo
Kontaktid
Põhimäärus
Ettevõtted ja teenused
Kuulutused ja teated
Õhuvägi annab teada
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit kutsub tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid
2017 hajaasustuse programm Lääne-Virumaal
Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
Swedbank nõustaja Rakke raamatukogus
Sõiduplaanide uuendamine maakonnaliinidel nr 10, 12, 13, 36, 51, 56 ja 65
PAIK projektitaotluste infopäevad ja taotluste vastuvõtuajad
Madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse
Üleskutse Rakke kooli vilistlastele ja sõpradele
Lääne-Virumaa töömess
Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev
Kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor
AS Ragn-Sells annab teada
Veeteenuse hinnad alates 01.01.2017
Talihooldetööd 2016-2017
info sigade aafrika katku (SAK) leviku ja tõkestamise kohta
Korstnapühkijate kontaktandmed
Jäätmeveost Rakke vallas
Maakonnaliinide bussisõiduplaanide muudatused
Ehitus
Tarbijakaitseameti vastuvõtud sinu kodukohas
Korteriühistutest
Erametsakonsulendi vastuvõtuajad Rakke vallamajas
Muudatustest politseis
Elektrooniline PRIA
Kinnisvara ost-müük
Kemikaale käitlevate ettevõtete väline elanikkonnakaitse kava
Tööpakkumised
Ühisprojekt - Kultuurikontaktide laiendamine
Jooksva kuu sündmused
Blanketid, vormid
Pandivere Koostöökogu
Rakke valla üldplaneering
Rakke valla aukodanikud
Hanked
Korteriühistu moodustamine
Valimised
2017 hajaasustuse programm Lääne-Virumaal

2017 aasta hajaasustuse programm Lääne-Virumaal läheb käima, kus osaleb ka Rakke vald.

Lääne-Viru maavanem kuulutab Lääne-Virumaal hajaasustuse programmi 2017. aasta vooru avatuks alates 30. märtsist 2017

2017 aasta vooru avamise aluseks on riigihalduse ministri poolt 28.märtsil 2017 allkirjastatud käskkiri nr 052, millega kehtestati hajaasustuse programmi 2017 aasta programmdokument.

Lääne-Viru maakonnas saavad taotlusi esitada Haljala, Kadrina, Laekvere, Rakke, Rakvere, Rägavere, Sõmeru, Tamsalu, Tapa, Vinni, Vihula, Viru-Nigula ja Väike-Maarja valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud.

Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2017.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :

·  veesüsteemid

·  kanalisatsioonisüsteemid

·  juurdepääsuteed

·  autonoomsed elektrisüsteemid

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 66,67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33%.

Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka ajavahemikus 2012-2016 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.

Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses ja neid saab esitada

3. aprillist kuni 30. maini 2017 Rakke Vallavalitsuses (Simuna tee 10, Rakke alevik) või e-posti aadressil vald@rakke.ee

NÕUDED TAOTLUSELE

Taotlus tuleb esitada kehtestatud taotlusvormil ja selle kohustuslikud lisadokumendid on: projekti eelarve, oma- ja kaasfinantseerimist tõendav dokument (garantiikiri), kaks võrreldavat hinnapakkumist ja sõltuvalt taotlusest lisanduvad veel  lisadokumendid (vaata programmdokumendi punkt 10).

Programmdokument, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel  www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/
Rakke valla kontaktisik on maanõunik Piret Lükk, e-post:piret@rakke.ee, tel 3260875
 

Maakondlik programmi kontaktisik on Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mati Jõgi ,  tel 325 8010, 505 6177, e-post mati.jogi@laane-viru.maavalitsus.ee.

Hajaasustuse programmi 2017. aasta vooru infopäev taotlejatele toimub 26. aprillil 2017 algusega kell 15:00 Lääne-Viru maavalitsuse, F.R.Kreutzwaldi 5, Rakvere,  I korruse õppeklassis (ruum nr 3) .

Hajaasustuse programmi 2017.a programmdokument

Lisa 1 Taotlusvorm

Lisa 2 Eelarvevorm

Lisa 3 Veesüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Lisa 4 Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna projekti  tegevuste kirjeldus

Lisa 5 Juurdepääsuteede valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Lisa 6 Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus

 

 
Simuna tee 10, Rakke 46301 Lääne-Virumaa tel. 3260870, faks 3260873, e-post vald@rakke.ee