Avaleht Vallavalitsus & volikogu Haridus Kultuur ja sport Sotsiaaltöö Kommunaalasutus Rakke Kaja Turism Rakke valla teabeportaal Lääne-Viru Arenduskeskus PAIK
 
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Detsember 2005
November 2005
Oktoober 2005
September 2005
August 2005
Juuli 2005
Juuni 2005
Mai 2005
Aprill 2005
Märts 2005
Jaanuar-Veebruar 2005
2004
rakke.ee/ Rakke Kaja/2005/Detsember 2005
DETSEMBER 2005

 

 

Nr. 12 (130)                              detsember 2005

Ongi käes advent ning alanud selle aasta suur ootusaeg. Kuu, mis täidab igaühe, nii suure kui väikese, südame lootuste ning soovidega. On aeg vaadata endasse ja avastada seal koos esimeste küünalde süütamisega taas kord seletamatu muinasjututunne, igatsus millegi imelise järele… Igatsus rõõmu, mõistmise ja armastuse järele. Käes on jõulukuu...

 

 

*************************************************************************************************

 

Austatud Rakke valla kodanikud!

Soovime Teile rahulikke jõule, meeldivat aastavahetust ja kõikide soovide täitumist uuel 2006. aastal.

Rakke Vallavalitsus

 

 

*************************************************************************************************

 

Kallis vallarahvas!

Olgu uuel aastal päike teile kõigile säravam, tervis tugevam, rõõmud helgemad ja mured kergemad! Jagage oma muresid ja rõõme meiega, kõik on ju võimalik, olge ainult ise aktiivsemad!

Rahulikku jõuluaega ja õnnelikku uut aastat!

Rakke Vallavolikogu

 

 

*************************************************************************************************

 

Ju lumehelbeid puistab alla

talvetaadi pehme käpik

ning järved jõed kõik kaane alla

tudule ta sätib.

 

On lastel rõõmu kelgumäel,

suusarajal, uisujääl,

ei külma karda kurk ei käed,

vaid puna hõõgub palge pääl.

 

Olemegi jõudnud aasta kõige pimedamasse aega. Lootust hoiab üleval igal nädalal juurde süüdatav advendiküünal, sest teame - kui neid on neli, siis algab uus valgenemine!

Õpilased annavad viimast lihvi hinnetele, et tunnistus, see suurim jõulukingitus, oleks parim! Siis hea talvevaheajal õues lustida!

Soovingi kõigile häid hindeid, rahulikke jõule ja tujuküllast aastavahetust!

Ning Teie kõikide soovide täitumist uuel aastal!

Rakke Gümnaasiumi kollektiivi nimel Andi Einaste, direktor

 

 

*************************************************************************************************

 

Alles aasta oli uus, nüüd on juba vana,

läheb ära, läheb ära käest.....

Tuleb uus, ta tuleb tugevana,

lubab üle viia igast mäest.....

H. Angervaks

Soovin teile, meie väikese koolipere õpilased, lapsevanemad, õpetajad ja koolitöötajad, rahulikke jõulupühi!

 

Vilma Oitmaa Salla Põhikooli direktor

 

 

*************************************************************************************************

 

Kell tasa tornist kesköötundi teatab,

mustmiljon tähte särama siis lööb.

Sa seisata-aeg korraks peata

ja tunne südames, et käes on jõuluöö.

Sa süüta oma käega kuusel küünlad

ning usu homsesse-kõik päevad õnne täis.

Hetk minevikust proovi kinni püüda,

mis sulle õnne tõi või kaunis näis.

Kaunist jõuluaega kõigile!

 

Lahu Algkooli pere

 

 

*************************************************************************************************

 

Peagi on käes aasta oodatuim ja kauneim aeg- jõulupühad. Jõuluajaga me lõpetame aasta ja alustame uut. Iga uus algus aga tähendab ootust. Me ootame midagi head ja ilusat, ootame, et uuel aastal meie unistused täituksid, et meie ettevõtmised läheksid korda, ootame ilusat ja rahulikku jõuluaega, mis teeb kõiki kuidagi lapsemeelseks. Lapsed ootavad muidugi üle kõige jõuluvana oma kingikotiga. Kingitus on aga see, mis peaks igaühele rõõmu valmistama. Lapsed oskavad kingituse puhul kõige siiramalt rõõmu tunda.

Pea igal inimesel on omad mälestused jõuludest, mis tihti seostuvad just kodu ja lapsepõlvega. Selles mõttes muutume meiegi lapsemeelseks, et tahaksime midagi heameelega sealt lapsepõlvest kaasa võtta, aga kogemused on täiskasvanul teistsugused kui lapsel. Me ei saa alati olla ainult vastuvõtja rollis, täiskasvanu on väga tihti ka andja.

Anda saab aga mitmeti. See, kes annab hea meelega ja lahkesti, see tunneb ka ise sellest rõõmu. Vastastikuseks rõõmu valmistamiseks ei tarvitse palju vaja olla. Selleks võib olla hea sõna, millegi halvasti öeldu andekspalumine, abikäe ulatamine sellele, kes on su lähedal… Kes otsib, see leiab ikka võimaluse kuidagi teisele head teha. Selline heategemine valmistab aga rõõmu nii vastuvõtjale kui andjale endale. See, kes on kogenud andmise rõõmu, tahab seda ikka ja jälle taas tunda. Olgu siis meilgi jõulude ajal rõõmu nii andmisest kui vastuvõtmisest.

Ilusat jõuluaega teile kõigile soovides

Rakke lasteaia Leevikese toimekas pere

 

 

*************************************************************************************************

 

Tuisk tuhiseb üle raja.

Pimedus õue poeb.

Mida siis inimesel vaja?

Kodu, mis valge ja soe.

Koduga jagan ma kõike,

olgu see halb või hea.

Kodu on minule päike.

Kodus mul olla on hea

Ilusat, imelist jõuluaega

Soovib noortekeskuse pere

 

 

*************************************************************************************************

 

Mine tasa ja süüta uus tuli uues aastas.

Mine tasa ja usu, et tulevad päevad täis päikest ja õnne -

et mured jäävad maha möödunud aastate minevikku.

Soovin kõigile kultuurikeskuse ringijuhtidele ja taidlejatele - nii suurtele kui väikestele - rahulikke jõulupühi ja tegusat uut aastat!

Rene Põllumaa, Rakke Kultuurikeskuse juhataja

 

 

*************************************************************************************************

 

Kõigile  rakkelastele - ilusat jõuluõhtut,rõõmsat aastavahetust,õnnelikku uut aastat ja palju häid kohtumisi Rakke raamatukogus

 

 

*************************************************************************************************

 

Soovin Salla raamatukogu lugejaskonnale kauneid jõule ning uueks aastaks usku, tervist ja lootust endasse ning kaaslastesse. Kinkigem üksteisele aega ja ilusaid hetki 2006 aastal!

Kai Jaansen

 

 

*************************************************************************************************

 

Tulgu teile jõuluvana kahe suure kotiga.

Ühes- õnne,  rõõmu, edu olgu kaasas kõigile.

Teises- tervist,  jõudu, jaksu, vajalik on seegi ju.

Aga oma mure, valu talle  kotti kaasa varu.

Seitsme mäe ja metsa taha jõulutaat nad pangu maha!  Tujuküllast uut aastat Piibe raamatukogu lugejatele  Liigvalla ja Lahu piirkonna külades!

Hilja Int

 

 

*************************************************************************************************

 

Kord aastas jõulukella kauges kajas

saab ajalooks me olevik

ja jõuluõhtu küünlasäras

taas heledam näib tulevik.

Jääb ajalugu uue põlve lätteks,

kuid uue aasta teod

on olevate kätes...

Rakke Valla Hariduse Selts

 

 

*************************************************************************************************

 

Et peatselt lõppevat aastat veelkord üle elada, selleks on aega jäänud liiga väheks, aga piisavalt, et osagi südames kripeldavatest tegematajätmistest  korda läheks.

Võid kaaslasega arusaamatu vaikuse maailma lõpetada.,

vaadata otsa oma kallitele inimestele ja öelda  kui palju sa neist hoolid ja oma unustatud  kaugele sõbrale saata uueks aastaks parimad soovid...

Salla Mõisa Naiste Selts  soovib vallarahvale kaunist jõulukuud ja õnne uuel aastal

 

 

*************************************************************************************************

 

Lumiseid jõule ja sportlikku ning tegudeküllast uut aastat kõigile spordisõpradele!

Enno Eilo ja spordiklubi Rakke

 

 

*************************************************************************************************

 

Aeg tõmmata veel selle aasta lehe viimne trükitriip ja võtta mõttes kokku  kirja pandud tõed...

Pean tunnistama, et  oli huvitav aasta. Püüdsin teieni  tuua meie valla  sündmusi, uudiseid  ja hetkeseisu. Eks kõik jõudis lugejani tänu sinule, hea kaaskirjutaja, kes sa ei pidanud paljuks oma  mõtteid teistega jagada.

“Rakke Kaja” ongi rohkem kui kajana kostuv tagasivaade toimunule ja meeltesse kinnistamise abimees.

Soovin, et uus aasta täidaks su soovid ja leheveerud pakuksid huvitavat lugemist tänu sinu sulelennule!

Sinu “Rakke Kaja”

 

 

 

 

Vallavalitsus

 

Istung 18. novembril 2005.

 

Juhataja ametisse kinnitamine

- Kinnitada Lahu Algkooli juhataja vabale ametikohale Külli Pällo ja vallavanemal sõlmida tööleping  alates 05.12.2005 kuni 30.08.2010. a.

- Kinnitada Rakke lasteaia Leevike juhataja vabale ametikohale Anu Kangur ja vallavanemal sõlmida tööleping alates 21.11.2005 kuni 30.08.2010. a.

Ehitusloa väljastamine

- Väljastada ehitusluba Rakke vallas Kõpsta külas Lahu Algkooli akna- ja ukseplokkide renoveerimiseks.

- Väljastada alates 01.11.2005.a Elin Pruulile ehitusluba Merja talu tahesõnnikuhoidla püstitamiseks.

Maa  ostueesõigusega erastamine

Tutvuti Väino Vainola poolt 18.11.2005 esitatud avaldusega Rakke Vallavalitsusele, et saada abi maa erastamiseks korterelamu Faehlmanni 28 väljaostusumma tasumisel. Kogu korterelamu erastatava maa hinnaks on maa maksumuse määramise akti alusel 10976.- Eesti krooni. Rakke Vallavalitsuse tellimusel on korterelamute maad välja mõõdistatud 1999.a kevadel, mistõttu juba sel ajal oleks olnud võimalik korterelamu maa erastamise protsess lõpule viia ning mõõdistamise ja maa väljaostusummad tasuda. Tänase päeva seisuga ei ole 100% tasutud ka korterelamu Faehlmanni 28 maa mõõdistamiskulusid, mis on korterite peale kokku 2172 krooni. Arutelu käigus otsustati taotlus jätta rahuldamata, kuna omavalitsuse eelarves ei ole korteriühistute, korterelamute ega eramute maa erastamistoimingute toetamiseks vahendeid ette nähtud.

Raha eraldamine

Tutvuti Aili Alatsei esitatud avaldusega, milles ta palus võimalusel õppetoetust seoses õppimaasumisega Tartu Ülikooli bioloogiaõpetaja õppekava magistriõppesse. Arutelu käigus otsustati seekordsel istungil mitte toetust määrata, vaid avalduse esitajal esitada selgitus, milleks konkreetselt õppetoetust vaja ning ühtlasi ka esitada Teie pere viimase 6 kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid.

Üürilepingud

- Lõpetada Rakke valla omandis oleva keskküttega 1- toalise korteri üürileping (Metsa tn 3-20) Rakke alevikus Marge Lillemetsaga tema avalduse alusel alates 19.oktoobrist 2005.a.

- Anda üürile Rakke valla omandis olev ühetoaline keskküttega korter (Metsa 3-20) Rakke alevikus üldpinnaga 25,7 m2  kodanik Kristi Siimule alates 19.11.2005 --01. 12. 2006. a

- Pikendada Rakke valla omandis oleva kolmetoalise ahiküttega korteri (Aia 1-3)  Rakke alevikus, üldpinnaga 43,6 m2  , üürilepingut Rein Paigalisega tähtajaga kuni 01.06.2006.a; Rein Paigalisega  sõlmida maksegraafik kommunaalmaksete maksmiseks.

- Pikendada Rakke valla omandis oleva ühetoalise keskküttega korteri (Tähe 4-23) Rakke alevikus, üldpinnaga 32,4 m2  , üürilepingut kodanik Rando Selbakuga tähtajaga kuni 31. 08.2007.a.

Hooldus

Lõpetada  Mart Tombaku hooldusleping alates 01. 11. 2005. a Tammiku AHK-s.

Sotsiaaltoetuste maksmine avalduste alusel

- Maksta ühekordset toetust 516.-krooni kahele valla kodanikule seoses raske majandusliku olukorraga.

- Jätta rahuldamata ühe kodaniku ühekordse toetuse avaldus kui põhjendamatu.

Toimetulekutoetuse määramine ja täiendava sotsiaaltoetuse maksmine

Määrata ja maksta toimetulekutoetust novembris 25 isikule kogusummas 31 253.- Krooni. Maksta koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 7 isikule kogusummas 1400.- krooni.

Eelnõu vallavolikogule

Lisaeelarve kinnitamine

 

 

 

 

Rakke Vallavolikogu

 

Istung 24. november 2005

 

Lisaeelarve

Otsustati vastu võtta Rakke valla 2005. aasta lisaeelarve tulud kogusummas 1832272.- krooni ja kinnitada see alljärgnevalt:

TULUD

Tulumaks                                500000.-

Maamaks                                70000.-

Rahandusministeerium          6434.-

Kultuuriministeerium               10500.-

Sotsiaalministeerium              4591.-

Tiigrihüpe                                19899.-

Haridusministeerium               600000.-

Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt  sihtasutustelt                                                                                 554660.-

Eraldised hariduskuludeks      42188.-

Saastetasu                              24000.-

TULUD KOKKU                     1832272.-

 

KULUD

Lasteaia katlamaja                  100000.-

Turism                                     20800.-

Veevarustus                            440370.-

Sporditegevus                         10500.-

Noortekeskus                          11000.-

Kultuuriüritused                       396000.-

Lasteaed                                 600000.-

Lahu Algkool                            90990.-

Salla Põhikool                         52000.-

Rakke Gümnaasium               103521.-

Sotsiaaltoetused                     2500.-

Sotsiaalse kaitse haldus- administreerimiskulud                                                                                          4591.-

KULUD  KOKKU1                  1832272.-

 

Vallavalitsuse liikmed

- Kinnitada vallavalitsus nelja liikmelisena: vallavanem ja 3 vallavalitsuse liiget.

- Kinnitada  Rakke Vallavalitsuse liikmeteks: Andrus Blok, Indrek Kõlu, Andi Einaste, Imbi Habicht.

Esindajate määramine

- Nimetada Rakke valla esindajateks Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule Rakke Vallavolikogu esimees Eda Aabo ja Rakke vallavanem  Andrus Blok ning nende asendajateks aseesimees Kalju Tamm ja abivallavanem Indrek Kõlu.

- Nimetada  Rakke valla esindajaks Lääne-Viru veemajandusprojekti nõukogu töös osalema vallavanem Andrus Blok.

Vallavolikogu komisjonide koosseisu kinnitamine

- Kinnitada vallavolikogu eelarvekomisjon koosseisus: esimees Kalju Tamm, liikmed Anti Pällo, Anne Leissoo, Siiri Kanarbik.

- Kinnitada vallavolikogu sotsiaalkomisjon koosseisus: esimees Anne Leissoo, liikmed Külli Pällo, Raili Veelmaa, Esta Aun, Aul Laanemäe, Urve Suurkivi, Taimi Talpas-Taltsepp, Hirja Tamp.

- Kinnitada vallavolikogu haridus-ja kultuurikomisjon koosseisus: esimees Siiri Kanarbik, liikmed  Rene Põllumaa, Enno Eilo, Maret Hiire, Liivi Timuska.

Koolide hoolekogude esindajate kinnitamine

- Kinnitada Rakke Gümnaasiumi hoolekogusse Rakke Vallavolikogu esindajaks Siiri Kanarbik;

- Salla Põhikooli hoolekogusse Rakke Vallavolikogu esindajaks Enno Eilo;

- Kinnitada Lahu Algkooli hoolekogusse Rakke Vallavolikogu esindajaks Anti Pällo.

Info

Rakke Gümnaasiumi hoolekogu pöördumine

Rakke valla arengukavas ja võimul oleva erakonna 2005-2009. a valimisprogrammis on plaanis haridusvõrk säilitada ning lähema aja jooksul koolide reorganiseerimist ei toimu. Rakke Gümnaasiumile tuleks leida õppesuund, mis tagab gümnaasiumi lõpetajatele eriala.

Volikogul on aga konkreetne ettepanek kutsuda kokku valla haridusümarlaud, milles osaleksid Rakke Gümnaasiumi hoolekogu ja pedagoogide esindajad, Salla Põhikooli ja Lahu Algkooli hoolekogu ja pedagoogide esindajad ning samuti vallavolikogu ja valitsuse esindajad. Läbirääkimiste käigus leiame sobiva aja ja koha ümarlaua läbiviimiseks.

 

Istungist võtsid osa E.Aabo, E.Blok, R.Jaansen, S.Kanarbik, T.Karu, K.Kiigemägi, V. Kinks, P.Kõlu, A.Laanemäe, A.Leissoo, A.Pällo, K.Tamm

 

 

 

 

Lumetõrjetöödest

 

Vallavalitsus kuulutas kohalike teede lumetõrjetööks konkursi, millele laekus vaid üks pakkumine FIE Toomas Karu Mesindustalu poolt. Pärast pakkumistulemuste läbivaatamist ning osapoolte läbirääkimisi jõuti kokkuleppele, et lumetõrjetöid 2005-2006.a talveperioodil Rakvere-Tartu maantee Koeru- poolses osas valla territooriumist teeb FIE Toomas Karu Mesindustalu ning teisel pool Rakvere-Tartu maanteed jääval valla territooriumil OÜ Karuvälja.

Lumetõrjetööde tegemist alustatakse alates 15 cm paksusest lumekihist. Teede täielikuks puhastamiseks on aega 12 tundi lumesaju või tuisu lõpust. Kooliõpilaste koolimineku tee peab olema lumevaba kella 7 hommikul.

Lumetõrjetööde tegijatel on kontakttelefonid, kuhu tuleks helistada probleemide tekkimisel. FIE Toomas Karu Mesindustalu kontakttelefon 5038830 (Toomas Karu). OÜ Karuvälja kontakttelefon 5053488 (Väino Haiba)

 

 

 

 

Saabuvad jõulud ning aastavahetus olgu ohutud

Janek Floren

Lääne-Virumaa Päästeteenistuse peainspektor

 

 

Käes on aasta viimane kuu ning kaugel pole ka jõulud ning aastavahetus. Sellega seoses pööraks taas natuke tähelepanu nende pühadega kaasnevatele ohtudele.

Üheks suuremaks ohuks jõulude ajal on küünalde põletamine. Tegemist on ilusa traditsiooniga, kuid tihti unustatakse ära elementaarsed tuleohutusnõuded. Selleks, et küünlapõletamine tooks inimestele ainult rõõmu, tuleks jälgida järgmisi nõudeid ja soovitusi:

- ära jäta põlevat küünalt kunagi järelvalveta ega laste hoolde;

- jälgi, et põleva küünla lähedal ei oleks kergestisüttivaid esemeid;

- kasuta ainult mittepõlevast materjalist küünlajalgu ning -aluseid;

- ära süüta küünalt, mis on asetatud põlevmaterjalist jõulukaunistuste sisse;

- küünalde põletamisel kuusel tuleb olla eriti ettevaatlik, jälgida, et küünlaleek ei süütaks kuuseoksi ega kuusekaunistusi;

- ära jäta küünlaid ning tikke lastele kättesaadavasse kohta.

Teiseks probleemiks aastavahetuse eel on ilutulestiku kasutamine. Nende oskamatul ning hooletul kasutamisel võivad olla väga traagilised tagajärjed. Lisaks inimeste vigastamisele võivad need olla ka tulekahjude põhjuseks.

Enne süütenööri süütamist lugege kindlasti läbi pakendil olev kasutusjuhend ning järgige sealtoodud ohutusnõudeid.

Kui teil on jõulukingid veel ostmata, siis üheks sobivaks jõulukingiks oma perele ning sõpradele oleks suitsuandur - odavaim viis kindlustada elu.

Turvalist aastalõppu!

 

 

 

 

XI maanaiste päevadel

Kai Jaansen

Salla raamatukogu juhataja

 

Elada,võidelda,otsida,luua,

teades, et osake Sinust jääb maha,

et killuke sellest,mis põleb Su hinges

jääb teistele hinge.

Et osake rõõmust jääb hoida

järglaste kätte,

See ongi Su loomisrõõm,

lootus ja palk.

 

2.dets. toimus Rahvusraamatukogus  konverents „Naine  maaelu mõjutajana“, korraldajaks MTÜ EUREKA juhatuse liige, Mainori Kõrgkooli õppejõud  Maret Prits. Maanaiste päevad algavad alati ühislauluga. Rahvuraamatukogu direktor Tiiu Valm  arutles teemal “Haritus ja informeeritus on iga kodaniku õigus ja kohustus”. Väärtustub inimeste haritus, nende suutlikkus luua ning arendada uusi ideid ja tegutsemisvorme. Eelduseks on hea haridus ning vaba ja piiramatu juurdepääs teadmistele, inimmõtte saavutustele, kultuurile ja informatsioonile. Selles on oluline roll täita raamatukogudel. Praeguses Eesti ühiskonnas kiputakse raamatukogusse suhtuma kui meelelahutuse pakkujasse, mitte aga kui õpikeskkonna lahutamatusse osasse. Kahtlemata on meie praeguses ühiskonnas mõlemad rollid tähtsad, kuid kui räägime üleminekust infoühiskonda, siis ilma raamatukogudeta see lihtsalt ei toimu.

Raamatukogus käimine ning seal aja veetmine on muutunud osaks eestlaste elust. Raamatukogude külastamise komme Eestis on peaaegu sama vana kui kirjaoskus. Kui inglaste “elutoaks” on lähedane kodupubi, siis eestlaste “elutoa“ rolli täidab raamatukogu. Raamatukogud on kooskäimise kohaks seltsidele ja ringidele. Raamatukogu on kui tasuta rahvaülikool.

Merike Kaunissaar Tartu Ülikoolist vaagis mehe ja naise kujutamist meedias. Ajalehtedes ja televisioonis saavad naised vähem sõna, naisi on palju vähem näha. Reklaamis on naiste ja meeste kujutamine mõnevõrra erinev kui ajakirjandusväljaannetes. Fotodel kujutatavad inimesed on enamasti nooremaealised või lausa teismelised, 40- aastast naist ei ole näha kusagil.

Vaatasime loodusfilmi karuputkest “Tige tulnukas“. Iga osaleja oli kaas võtnud raamatu, mille lubasime kinkida jaanuaritormis  kannatada saanud lasteasutustele. Huvitavalt rääkis Maret Prits teemal “Naised kujundavad väärtusi ja hoiakuid”. Naise väärikus sõltub tema väärtushinnangutest. Olgem väärikad! Teile mõtlemisainet, mida peate tähtsaks. Kui teil oleks võluflööt-armastus, võlupeeker-tervis, võluvaip-reisimine, võluraamat-tarkus, võlumünt-rikkus. Millise valid Sina?

Väärtus on tõekspidamine, mis juhib inimese tegevusi ja otsustusi. Väärtus saab alguse lapsepõlvest. Oluline on tunda oma lapsepõlve keskkonda ja vanemate väärtushinnanguid.

Ilusat aastavahetust teile tublid, töökad ja väärikad maanaised!

 

 

 

 

Andersenist ja Anderseniga

Aime Kinnep

Rakke raamatukogu juhataja

 

Hans Christian Anderseni 200. sünniaastapäevale pühendatud muinasjutuõhtule"Andersenist ja Anderseniga"Rakke raamatukogusse kogunesid valla kolme kooli õpilased, kes olid edukalt osalenud Rakke Valla Hariduse Seltsi ja Rakke raamatukogu poolt korraldatud Anderseni- teemalistel muinasjutu- ja joonistusvõistlusel ning meisterdamiskonkursil "H.C.Anderseni muinasjututegelased". Salla Põhikooli ja Rakke Gümnaasiumi õpilaste meisterdatud 19 muinasjututegelast olid näitusel aprillis Eesti Rahvusraamatukogus.Maikuus alustasid nad koos teiste laste töödega ringreisi mööda Eesti linnu. Praegu on osa neist kõigile vaatamiseks väljas Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuses ,osa Kullo Lastegaleriis.Nende tööde autoriteks on: Veljo ja Veiko Taalkis, Marit Joost, Piia Laur, Liia ja Liilja Taalkis, Kerli Kuntro Salla Põhikoolist; Kirke-Maarja Järvesaar, Ketlin Timusk, Henry-Heino Aasa, Artur Gull, Mirjam Verbo, Hanna-Liis Hiire, Karolin Viilukas, Toomas Sillamaa Rakke Gümnaasiumist. Novembri lõpus jõudsid Kullo Lastegaleriisse Lahu Algkooli laste  Gevyn Nittimi, Gert Vunderi, Silver Villi; Rakke Gümnaasiumi õpilaste Kristiina Sameti, Karolin Viilukase, Andris Verbo; Salla Põhikoolist Andra ja Alex Kaldmaa, Veljo ja Veiko Taalkise, Lisann-Barbara Prinkeni joonistused. Laekunud 1000 töö seast saadetakse 100 kaunimat Taani. Muinasjutuvõistluse parimad olid: Maali Pruul Lahust; Teele Laidsalu, Marit Joost Sallast; Katre Pohlak, Hanna-Eliise Lepp, Moonika Suur, Triinu Ennus Rakkest. Lastele jäid mälestuseks Harry Potteri kleeps ja raamat. Konkursside korraldamisel olid abiks  õpetajad Kati Ivanov, Malle Lepp, Juta Ploompuu, Inge Pohlak, Anne Pohlak, Helja-Reet Traks, Külli Pällo, Külli Lillemets. Juubelikringlit süües oli muinasjutuõhtul osalejail tore võimalus kuulata Rakke Gümnaasiumi õpetaja Leonoore Meerja  suviseid reisimuljeid suure muinasjutumeistri kodumaalt Taanist.

 

 

 

 

Hilja Int suhtlemispsühholoogia koolitusest

Hilja Int

Piibe raamatukogu juhataja

 

Kadrilaupäeval käisin raamatukogutöötajate koolitusel, kus kuulasime Audentese Ülikooli õppejõu Säde Ploomi emotsionaalset loengut suhtlemise põhitõdedest. Pika päeva tegi huvitavaks just see,et loeng vaheldus rühmatöö ja põnevate praktiliste ülesannetega. Saime targemaks ja teadjamaks: kas me tunneme iseennast; kas me mõistame teist inimest; kas me oskame kuulata; kuidas suhelda kliendiga? Lektor alustas loengut vana põhitõega:klient on kuningas, millele lisas kohe juurde, et klient on siis kuningas, kui ta käitub nii nagu kuningas.

Erilist elevust tekitas teema “Kuidas toime tulla konfliktidega?”

Inimeste muutmiseks ilma neid solvamata või pahameelt äratamata on üheksa vahendit.

* Alustage kiitusega ja ausa lugupidamise avaldamisega!

* Juhtige inimeste tähelepanu kaudselt!

* Kõnelge omadest vigadest enne kui hakkate teist isikut arvustama!

* Andke vihjeid otseste käskude asemel!

* Ärge riivake teise inimese eneseuhkust!

* Kiitke iga pisimatki edusammu ja kiitke iga edusammu! Olge “südamlik tunnustamises ja helde kiitusega”!

* Kinkige inimesele hea kuulsus, et ta võiks seda tõestada!

* Julgustage! Talitage nii, et viga, mida soovite parandada, näiks kerge parandada; talitage nii, et asi, mida soovite teist tegema panna, näiks kerge teha.

* Talitage nii,et teine inimene oleks õnnelik seda tehes, mida teie teda tegema panete.

Enesekehtestamisõiguste deklaratsiooni järgi on meil õigus öelda “Ei”, tundmata end seejuures süüdi. Meil on õigus öelda: “Ma ei hooli sellest.”;“Ma ei saa aru.”; “Ma ei taha.” jne.

Lektor soovitas lugeda psühholoogia kuldraamatut, mis Ameerikas on saanud bestselleriks - Dale Carnegie “Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi.” Kes tahab teada, kuidas lugeda mõtteid ˛estide järgi, võiks sirvida Allan Pease raamatut ”Kehakeel.”

Psühholoog lõpetas koolipäeva efektiivsustreeningu kursuste asutaja ja presidendi  ThomasGordoni KREEDO ettelugemisega, mille lõpulaused jõudsid meie kursuslaste südamesse ja hinge.

Kui meie suhted on terved, võime jõuda sinna, kuhu suudame ning vastastikune austus, armastus ja rahu jäävad meie suhete osaks.

 

 

 

 

Rakke noortekeskuse tegemistest

Taimi Talpas-Taltsepp

Noortekeskuse juhataja

 

Rakke Noortekeskus avati 02.mail 2005.a. Oleme tegusad olnud vaid seitse kuud, aga võib öelda, et noortekeskus on saanud noortele meeldivaks ajaveetmise kohaks.

Meil on võimalik mängida lauatennist, koroonat, malet, kabet. Kel soovi, võib vaadata televiisorit või videot ja loomulikult on iga päeva lahutamatuks osaks muusika kuulamine. Meil on selleks korralik muusikakeskus. Erilist huvi pakub arvutituba, kus on neli arvutit tasuta internetiühendusega. Kel tahtmist, saab alati joonistada ja meie arvutitoa seinad on noorte joonistusi täis.

Meil on toimunud mitmeid erinevaid üritusi. I-IV klassini on peoõhtuid läbi viinud Ange Tedre, Liilian Kozlovski, Sigrit Tamp, Maarja Maasing. Väikesed on saanud mängida, nuputada, tantsida ja lustida koos korraldajatega.

Oleme korraldanud lauatennise võistlusi:

22.augustil 2005.a.

12. - 13.a. poisid: 1. Risto Rõuk, 2. Kaarel Gull, 3. Andre Aruste.

14. - 17.a. noormehed: 1. Marko Kabral, 2. Sten Vahermets, 3. Ergo Sildmets.

12. -13.a. tüdrukud: 1. Liilian Kozlovski; 2. Ange Tedre

25. oktoobril 2005.a.

10. - 12.a. poisid: 1. Renno Kalda; 2. Mikk Altermann; 3. Kent Piirioja

13. - 16.a. noormehed: 1. Risto Rõuk; 2. Kaarel Gull; 3. Raimo Sindonen

Võõrustasime Pelgulinna Gümnaasiumi noori, kes siiani Rakket hea sõnaga meenutavad. Meie sõprussidemed jätkuvad ja uuel aastal tahaksime neile Tallinnasse külla minna. Käisime Rakveres huvimessil ja tsirkuses. Koerus vaatasime filmi "Malev" ning külastasime noortekeskust nende sünnipäeval. Laekveres osalesime kihelkonna noortekeskuste sügispäeval.

Meil on toimunud filmiõhtu. Ühiselt kaunistasime ruumid advendiajaks.

Üritustest osavõtjaid on alati jätkunud. Rakkes on väga toredad ja tublid noored!

Tänan noortekeskuse pere poolt Rakke Vallavalitsust, kes on meile sõitudeks tasuta bussi võimaldanud ja Rakke Gümnaasiumi õp. Siiri Kanarbikku, kes meie ürituste õnnestumisele kaasa on aidanud.

 

 

Lauri Kanarbik

Rakke noor

On ikka hea küll, et Rakkes kevadel noortekeskus avati. See on ka lahe, et Taimi on mõnus inimene ja organiseerib väljasõite ja üritusi.

1.septembril käisime Rakveres Noorte Vaba Aja Sisustamise messil. Seal tutvustasid oma tegemisi teiste koolide ja ühingute kõrval ka Rakke Noortekeskus, Rakke Gümnaasium ning Salla Põhikool. Meie müüsime messil loteriid (väga hästi läks kaubaks, sest olime ainukesed loosi pakkujad), organiseerisime külalistele mänge, kiitsime, et ka Rakkes on vahel tore, korraldasime muid võistlusi ja võtsime ka ise aktiivselt üritustest osa. Lahe  päev oli!

Oktoobris käisime ühiselt Koerus filmi “Malev” vaatamas.

29.oktoobril toimus Laekveres Simuna kihelkonna noortekeskuste kokkutulek. Huvitav päev oli. Esmalt pidi iga noortekeskus (neid oli kolm:Simuna, Laekvere, Rakke, tulemata jättis Venevere) end tutvustama, siis loositi meid segavõistkondadeks:Punased, Sinised, Rohelised. Alustuseks sportlik osa- hästi palju erinevaid teatevõistlusi. Pärast ägedat rassimist oli maitsev lõunasöök, siis oli kohale tulnud Kinobuss. Saime kätt proovida animatsioonide tegemisel. Meie filme on võimalik vaadata ka internetis aadressil www.kinobuss.ee   Õhtul saime end välja elada ansambel Dynamint saatel.Tore päev oli, sai uusi sõpru ja kasulikult aega veeta.

Loodan, et järgmisel aastal toimub samalaadne üritus jälle.

Noortekeskuses toimub pidevalt midagi, tuleb lihtsalt kohapeal uudistamas käia.

 

 

 

 

Tagasivaade spordiaastale

Enno Eilo

spordiorganisaator

 

 

Üks aastanumber hakkab ka sportlikus mõttes ümber saama. Saavutusspordi osas on 2005. aastal tulemusi natuke vähem kui eelnevatel aastatel, aga siiski. Õnne Kurg- hõbemedalid Eesti meistrivõistlustel suusatamises ja Rakke Spordiklubisse kuuluva rakverlase Arne Flingi meistritiitel maastikurattasõidus ning hooaja paremaks tunnistamine seenior 2 vanuseklassis. Sten Vahermetsa ja Mikk Altermanni head tulemused vabariiklikul tasemel. Need oleks vast esimesed, mis pähe turgatavad.

Plaanitud spordivõistlused, mis kuulusid vabariiklikusse ja rahvusvahelisse kalendrisse, õnnestusid igati. Eesti MV maastikurattasõidus pälvisid suure tähelepanu ja võistlejate ning tehnilise delegaadi tunnustuse. Vaatamata ilmataadi tujudele, õnnestus ka  Elion Estonian Cup V Rakke Rattamaraton. Lisaks hulk mitmeid väiksemaid võistlusi ja üritusi linnamäe staadionil. Järgmise aasta kalender ei paista sugugi hõredam, pigem vastupidi. Plaanis mitmeid uusi võistlusi ja mõni lausa Eesti oludes esmakordselt, aga sellest juba uuel aastal.

Tänavu möödus ka 30 aastat ajast, kui anti käiku Rakke Lubjatehase staadion. Spordiühingu Kalev ajaloos on sellekohane märge olemas. Paljud rakkelased on kindlasti paremini staadioni ehitamisega kursis kui mina ja mäletavad hästi staadioni valmimist.

Kurvaks aga teeb see, et Rakke linnamäel ja staadionil hakatakse järjest enam lõhkuma. Pekstakse puruks piirded ja istepingid,  kangutatakse välja maasse valatud postid jne. Puutumata pole jäänud ka vastremonditud laululava, mille uksed ja seinad on kannatada saanud. Siin me ise elame ja liigume, miks peaks seda kõike lõhkuma ja lagastama? Paluksin ka lapsevanematel natuke manitseda kasvavat põlvkonda, sest enamus on noorema rahva lõhkumised. Ilmselt tuleks edaspidi lõhkujaid ka karistada, enamus pahategusid ju tuleb ilmsiks.

Ilusate soovidega!

 

 

 

Mälestuste mullas armsaks ahtub aeg.

Otsata ootuses veendumuste vaeg.

Elada eksides ja siiski särada,

tundmata tuulte tusatsevat tuju.

Leida lembuse kordumatu kuju

lindude lennus,

laste lootuses,

lillede laulus

ära tunda ta.

 

 

Õnnitleme detsembrikuu juubilare

 

 

50. juubelil

RIINA HAREND           26.12.

HILLE LILLEMETS      04.12.

 

55. juubelil

HELGI BIRNBAUM      13.12.

TÕNU VAHTRAMAA   24.12.

 

65. juubelil

VAIKE KÜTT               12.12.

LUULE TAMP              25.12.

 

70. juubelil

ELVI NAZIMOVA          01.12.

NIKOLAI NEKLJUDOV 19.12.

 

80. juubelil

LEHTE HAIBA             18.12.

HELGI KEREM            11.12.

SALME KINKS            23.12.

UUDO PAALBERG     04.12.

 

91. sünnipäeval

MARTA EIN                 04.12.

 

 

 

 

Kaks siidpehmet käekest

ja süütut särasilma,

Üks väike süda,

mis ei tunne kurja ilma...

 

 

Õnne uuele vallakodanikule ja tema vanematele

 

 

MARKUS REINMA

sündis 30. novembril

 

 

 

 

 

Ei tulek ega minek

pole meie endi teha.

Vaid see, mis sinna vahele jääb,

ja see on elavate mäletada.

 

Mälestame

 

ANATOLI MÕLNIK

26.05.1948 - 09.11.2005

OSVALD TAMP

04.01.1936-15.11.2005

ENDEL VERBO

21.03.1930-22.11.2005

VALVE SALUVEER

05.09.1927-02.11.2005

 

 

Avaldame kaastunnet Hirjale perega äia

OSVALD TAMPI

lahkumise puhul

Töökaaslased Rakke perearstipraksisest

 

Südamlik kaastunne Luulele ja lastele, abikaasa, isa ja vanaisa

OSVALD TAMPI

surma puhul

Perekond Reinold, Jaansen

 

 

 

 

Teadaanded

 

Teatri ühiskülastused

·         18. jaanuaril Viljandi “Ugala” - “Lõõmav pimedus” Piletid 64.-  Teatada 10.jaanuariks 2006.a.

·         29. jaanuaril Draamateater  “Õuedaam” Piletid 160.- , 112.- Teatada 20.jaanuariks 2006.a.

·         10. veebruaril Tartu “Vanemuine”  “West Side Story” Piletid 120.- Teatada 20.jaanuariks 2006.a.

·         28. veebruaril Rakvere Teater  “Siiralt valetades” Piletid 84.- Teatada 20.veebruariks 2006.a.

·         11. märtsil “Estonia”  opetett “Öö Veneetsias” Piletid 126.- Teatada 1.märtsiks 2006.a.

Infot teatrietenduste kohta ja pileteid kinni panna saab telefonidel 3291578, 55692792

 

 

*************************************************************************************************

 

Rakke Kultuurikeskus tänab teid meeldiva koostöö eest Rakke Gümnaasium, Rakke lasteaed "Leevike" , Lahu Algkool, Salla Põhikool, kes te osalesite "Jõuluootuse " kontserdil. Loodan et meie peo moto- "Mis südamest on tulnud, küllap see teise südamesse jõuab"- pidas seekord paika. Aitäh veelkord !

 

*************************************************************************************************

 
Jõulukuul valla  koolides ja lasteaias
Lahu Algkoolis

12. dets. III advendihommik

19. dets.  IV advendihommik

22. dets. kell 19.00 jõulupidu

Salla Põhikoolis

21. dets. kell 16.00 jõulupidu

Rakke Gümnaasiumis

12. dets. kell 8.55 III advendihommik ja teeme koduklassid jõuluhõnguliseks

13. dets. jõululaat

14. dets. piparkookide söömise võistlus

15. dets. jõulukuuskede ehtimise lõppvõistlus

19. dets.  kell 8.55  IV advendihommik jõulukaartide näitus

21.dets. kell 18.00 1. - 6.klassi jõulupidu

22.dets. kell 18.00 7. - 12.klassi jõulupidu

23.dets. kell 9.00 jõululik hommikukontsert

Rakke lasteaias Leevike

12. dets. III advendihommik

19. dets. IV advendihommik

20. dets. kell 16.30 noorema rühma jõulupidu

               kell 17.30 keskmise rühma jõulupidu

22. dets. kell 16.45 vanema rühma jõulupidu

 

*************************************************************************************************

 

Novembrikuu üritused

12.detsember

·         Rakke raamatukogus kell 18.00 Rakke Valla Hariduse Seltsi aastalõpukoosolek Kokkuvõte 2005.a. tegemistest. Ettepanekud uueks tööaastaks. Liikmemaksud. Ootame uusi  liikmeid! Juhatus.

14.detsember

·         Rakke Kultuurikeskuses kell 16.30 väljasõit Tallinna Linnahalli etendusele “Tuhkatriinu”

17.detsember

·         Laste pühapäevakool kell 12.00 kultuurikeskuses

·         Tamsalu Kultuurimajas kell 12.00 Arsise kellade kontsert Piletid 60.-, 40.- Kui on ühise sõidu soov, teata kuni 16.dets. -ni telef. 3291578, 55692792 Renele

·         Rakke Kultuurikeskuses kell 19.00 jõulukontsert Esinevad: Virumaa Poistekoor, Virumaa Noorte Meeskoor, Virumaa Tütarlastekoor, ansambel Sheikid. Peadirigendid: Hirvo Surva, Andrus Siimon, Elo Forsel. Tasuta.

18.detsember

·         Rakke Koguduses kell 12.00 jumalateenistus

·         Salla piirkonna eakate jõulupidu toimub kell 13.00 Salla koolimajas. Bussi väljumise ajad: Veelmaa teeots 12.10, Lasinurme koolimaja 12.15, Emumägi 12.20, Koila 12.35, Palmiste Salme 12.40, Tammiku hooldekodu 12.50

23.detsember

·         Lahu koolimajas kell 20.00 jõulupidu ans. "Rekontra", õhtujuht Pilet 25.-

25.detsember

·         Rakke Koguduses kell 12.00 jumalateenistus

26.detsember

·         Vanas vallamajas kell 13.00 Hõbeniidi jõulupidu

27.detsember

·         Rakke Kultuurikeskuses kell 12.00 Rakke valla koduste laste jõulupidu Käesoleval aastal sündinud lastele kommipakid järgmisel aastal.

30.detsember

·         Rakke Kultuurikeskuses kell 20.00 aastalõpupidu Raimo Aas, “Pihlapojad” Lauad ettetellimisel .Pääse peole 1.-15.detsembrini 50.- ,16.-dets.-st 60.-, samal päeval 75.- Info telef.3291578 , 55692792

1.jaanuar 2006

·         Rakke Kultuurikeskuses kell 01.00 Tantsuga uude aastasse! pääse 25.-

 

*************************************************************************************************

 

Advendi- ja jõuluaeg Simuna koguduses

 

P 18.detsember

·         kell 12.00 4. advendipühapäeva jumalateenistus. Musitseerib Kadrina puhkpillikoor

L 24.detsember

·         kell 18.00  jõululaupäeva ehk jõuluõhtu sõnajumalateenistus. Musitseerib Rakke naiskoor

·         kell 23.00  jõuluöö jumala-teenistus.  Laulab sopran Marju Metsmann, musitseerib organist Ainar Ojasaar

P 25. detsember

·         kell 12.00  1. jõulupüha jumalateenistus kell 14.00  jumalateenistus Rakke vanas vallamajas

L 31.detsember

·         kell 16.00  vana-aastaõhtu jumalateenistus

P 01. jaanuar

·         kell 12.00  Jeesuse nimepäeva jumalateenistus talvekirikus. Uusaastapäev. Koguduse jõulupuu.

 

Kõik jumalateenistused kuni aasta lõpuni toimuvad suures kirikus. Uusaastapäevast alates talvekirikus. Pane soojalt riidesse!

Simuna koguduse kantseleis tel 323 7296, aadress Allika 3, 46401, Simuna, e-mail Simuna@eelk.ee

Koguduse vaimulik diakon Tauno Toompuu tel 529 0651, e-mail tauno.toompuu@eelk.ee.

 

 

 

Kuulutused

 

Teenused...

 • Puhastan korstnaid, ventilatsioonilõõre. Hooldan ja remondin küttekoldeid. Info tel. 56955596 Peep Olvi
 • Tegelen järgmiste töödega: lõikan küttepuid, metalli, teostan torutöid, elektritöid; paigaldan WC potte, kraanikausse, segisteid, veemõõtjaid, veefiltreid, veeboilereid, vahetan ukselukke. Teen töid, mis teile tunduvad võimatud. Töö kiire ja korralik (1-3 tundi). Info tel. 56454988 Gennadi
 • Mari juuksur (Faehlmanni 30 hoovipoolsest uksest) avatud T-L 9-12 ja 15-19 Info tel. 53605339 või 3291537
 • Õmbleja võtab tellimusi vastu KOLMAPÄEVITI kella 8.00-17.00 Faehlmanni 18 (vana vallamaja II korrusel). Teha saab kõiki õmblustöid! Info tel. 3253214
 • Taas avatud FIE Aina Ennuse LILLEPOOD Oootan oma külastajaid KADAKA POE teisel korrusel esmaspäevast-laupäevani kella 9.00-18.00-ni. Info tel 5164683
 • Puduait avatud Faehlmanni 25 E-N kell 10-15 R-P kell 10-17. Müügil lilled ja odav kaup
 • ARNE METSAGRUPP OÜ saeveski Järvamaal Albus ostab pidevalt ja piiramata koguses palki ja pakku. Korraldame kvaliteetset raiet, väljavedu,autotransporti ja nõustamist. Ostame ära kogu sortimendi,ka kasvavat metsa ja kinnistuid. Hinnad kõrged. Küsige infot enne raiet tel. 56627575. Kontakttelefon 56252926
 • Paigaldan veemõõtjaid, WC-potte, kraanikausse, veesegisteid. Hind kokkuleppel tel. 56454988 Gennadi
 • Loomaarsti abi ja seemendus. FIE Thea Kristal tel. 5281207, 3855417.
 • Fekaaliteenus. Info tel. 53875254 või 3253238.
 • Kindlustuse kohta annab nõu AS If Eesti Kindlustuse konsultant Sirje Toompuu. Info ja aja kokkuleppimine tel. 3223337 või 5042063.

 

Ostan...

 • Ostame kasvavat metsa ja metsakinnistuid, ka raiutud metsamaad. Samas ostame ka põllumaad. Ettemaksu võimalus.  Tel. 50 69 554; 55 73 232 E-mail: bellisinvest@hot.ee METSAOMANIKU HEA SÕBER!
 • Ostan küttepuid pikkusega 2-3 m. tel 5280605
 • Ostan aastaringselt kasepaberipuud ja lehtpuukütet (3 m). Tasu kohe kätte. Info tel. 5054787. Kuulutus ei aegu!
 • Ostame kasvavat metsa ja metsamaad  hind kuni 120 000 krooni/hektar, ka läbiraiutud ja hüpoteegiga, ettemaksu võimalus, abi asjaajamisel, küttepuude müük. Telefon 5179866, 5110 415, 4894 055, faks 6335576, aadress Rapla, Tallinna mnt 14,  kab 332

 

Müün...

 • Müüa VAZ tüüpi sõiduautod Soomest (2104, 05, 07, 08, 09, 099, 110) 1990-2001 .a. Autod tehniliselt kontrollitud, hinnad soodsad! Info tel. 55578781. Kuulutus ei aegu!
 • OÜ NOTTON TRADING müüb Rakke Kultuurikeskuses 13.detsembril kella 15.-17 Eestis toodetud trikootooteid (aluspesu kõigile, polod, dressipüksid, öösärgid jne.)
 • Müüa uus poolautomaatne kahe trumliga pesumasin Nord. Hind kokkuleppel. Info tel. 56902277
 • Müüa kasutatud nari. Info tel. 3291130

 

Kinnisvara...

 • Järva Kinnisvara OÜ ostab, müüb ja vahendab teie kinnis- ja vallasvara. Nõustame müümisel. Vajadusel tuleme ise kohale. Asume Tapal, Grossi Kaubanduskeskuse 3-ndal korrusel! e-post: kinnisvara.tapa@mail.ee Tel. 32 22 222 või 55 17 223
 • Bellis Invest OÜ kinnisvarabüroo Jõgeval võtab müüki kortereid, maju, krunte, nii metsakinnistuid kui ka põllumaad. Aitame leida Teie kinnisvarale parima pakkumise. Tel/Fax 77 62 626; 50 69Ź554; 55 73 232 E-mail: bellisinvest@hot.ee. Info www.bellisinvest.ee KINNISTUOMANIKU HEA SÕBER!
 • Müüa 2- toaline ahjuküttega korter Rakke alevikus. Info tel. 56485098

 

 

 

 

Kommentaare ja materjale ootan hiljemalt iga kuu 25. kuupäevaks e-posti aadressil: vallaleht@hot.ee

 

Teie Rakke Kaja

 
Simuna tee 10, Rakke 46301 Lääne-Virumaa tel. 3260870, faks 3260873, e-post vald@rakke.ee