Avaleht Vallavalitsus & volikogu Haridus Kultuur ja sport Sotsiaaltöö Kommunaalasutus Rakke Kaja Turism Rakke valla teabeportaal Lääne-Viru Arenduskeskus PAIK
 
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Detsember 2004
November 2004
Oktoober 2004
rakke.ee/ Rakke Kaja/2004/Detsember 2004
DETSEMBER 2004

 

 

Nr. 12 (118)                              detsember 2004

 

Hingerahu jõuluks,

kärtsu - mürtsu uueks aastaks!

 

Kallis vallarahvas!

Koos Teiega tahaks lõppevalt aastalt kaasa võtta kõik tehtud teod ja edukad kordaminekud. Koos Teiega rõõmustan meie valla käekäigu üle ja soovin uuelt aastal sama tegusaid kordaminekuid ja edukaid ettevõtmisi.

Jõulurahu ja õnne uuel aastal!

Teie vallavanem Andrus Blok

 

            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *

 

Rahulikke jõule ja teguderohket uut aastat!

Rakke Vallavolikogu

 

            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *

 

Rahulikke jõule ja tujuküllast uut, 2005 aastat!

Et kõik vana aasta tegemised saaksid tehtud ja uue aasta plaanid valmis!

Õppuritele huvitavat, kosutavat puhkust, et värsketena koos õppeaasta

teisele poolele vastu minna!

Rakke Gümnaasiumi pere

 

            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *

 

Kord aastas jõulukella kauges kajas saab ajalooks me olevik. Ja jõuluõhtu küünlasäras taas heledam näib tulevik. Jääb ajalugu uue põlve lätteks, kuid uue aasta teod on olevate kätes.

Meeldivaid pühi Salla kooli perelt!

 

            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *

 

Jõulutunne

Erich Meerja

 

Hämar aeg täis helkjat ootust,

valguse ja rõõmu lootust-

see on jõulukuu.

 

Miski harras, miski püha,

lähemale tuleb üha,

varjutades muud.

 

Vaikus laskub maade pääle,

kumisevad kellahääled,

loitleb ilmaruum.

 

Hing on avar. Rõõmu, rahu

nõnda palju sinna mahub.

Laulud südames ja suus.

 

Kaunist jõuluaega kõigile!

Lahu Algkooli pere ja MTÜ Kodukülad

 

            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *

 

Jääb loota ja soovida lumiseid jõululagendikke ja sportlikku uut aastat!

Enno Eilo, sporditöö korraldaja

 

            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *

 

Jõulutunne

Milvi Panga

 

Ega jõule veel jõuluks tee

prisked praed ja rasvased kapsad.

Ei seegi, kui kuuse alt

mitu kopsakat kinki napsad.

Jõulutagi on kringleid ja kinke,

jõulutagi on üllatust.

Jõulud pühadeks sinule teeb

see, et hing kogeb ülevust.

Kaunist jõuluaega kõigile lasteaia “leevikesteperelt”!

 

            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *

 

Iga inimese hinges on headust ja armastust. Kui ta neid kuulab ja teeb, mida nad käsivad, siis annab ta palju seda, mida maailm kõige rohkem vajab. See ei ole keeruline, aga selleks on vaja julgust. Selleks on vaja julgust, et inimene kuulaks headust iseendas ja tegutseks selle järgi.

Headust ja armastust Teile!

Annika Aasa, kultuurikeskuse juhataja

 

            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *

 

Tujuküllast aastat uut, rõõmsat lumist talvekuud!

Rakke Valla Kommunaalasutus

 

            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *

 

Mine tasa ja süüta uus tuli uues aastas.

Mine tasa ja usu,et tulevad päevad täis päikest ja õnne,

et mured jäävad maha möödunud aastate minevikku....

Ilusat aastalõppu ja tegusat uut aastat Piibe raamatukogu lugejatele ja Liigvalla raamatutoa külastajatele soovib juhataja Hilja Int

 

            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *

 

Aeglaselt langeb lumehelves... Ta ei kiirusta, vaid kulgeb rahulikult kuni ühtäkki on kogu maa valge. Meenub siis mu lapsepõlve siiras usk imede tõelisusse - lumehelbeke ja jäälilleime aknaklaasil, jõuluvana ja kingituste rõõm. Õnneks pole usk imedesse kadunud, kuigi kõik on kunagi olnud, talv on ka olnud, aga ta tuleb uuesti igal aastal. Ja ometi on ta alati uus, oma teistsuguses olemises, mis lubab keerata taas uue lehekülje. On meie otsustada, milliste mõtetega täidame seljakoti, millega uue aasta ajareisile läheme. Igaüks püüab olla pisut parem, siiram, ausam.

Rohkem tähelepanu ja hoolimist ja aega oma kallitele ja ka iseendale!

Ilusat vana-aasta lõppu ja uueks aastaks õnne ja rõõmu Salla raamatukogu suurtele ja väikestele lugejatele!

Kai Jaansen

 

            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *

 

On aeg lootuste

ja unistuste päralt...

Uus aasta toogu  tervist,

rõõmu, vaimuvara.

Rakke  raamatukogu

 

            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *

 

Uueks aastaks

uusi plaane,

uusi mõtteid,

tegusid ja ettevõtteid !

Rakke Valla Hariduse Selts

 

            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *

 

Tahaksin,et paks lumevaip kataks väsinud maad

ja samas lahti mõttest kuidagi ei saa,

et aasta on lõpetamas järjekordset ringi

ja täitmas rõõmsate, sageli ka kurbade hetkedega me hingi.

 

Möödunus päevi, mida tahaks tagasi tuua,

päevi, millele sära ja tegusust juurde luua.

Kuid ees on uus aasta, mis võib parandada vead

ja kaasa tuua seda, mis ilus ja hea.

Helle Kaldmaa tervitab Salla Mõisa Naiste Seltsi ja soovib kogu vallarahvale kena lõppevat aastat ja õnne 2005 aastal!

 

 

 

 

Vallavalitsus käsitles järgmisi teemasid

Vallavalitsus arutas 17. ja 23. novembri ning 14. detsembri istungil:

Sotsiaaltoetuste maksmine

Otsustati maksta ühekordset sotsiaaltoetust 7 avalduse alusel summmas 2437.60.

Toimetulekutoetuste määramine

Määrati novembris toimetulekutoetust 37 isikule kogusummas 33 237.- krooni.

Kommunaalasutuse juhi kinnitamine

Kinnitati Rakke Valla Kommunaalasutuse juhi vabale ametikohale Heino Aasa.

Valla korterite üürimine

Pikendada Rakke valla omandis oleva kahetoalise ahjuküttega korteri (Faehlmanni 17-2) üürilepingut Olga Lembineniga; ühetoalise ahjuküttega korteri (Võidu 3-5) üürilepingut Tõnu Vahtramaaga; ja anda üürile kolmetoaline keskküttega korter (Oru 2-7) Margit Pohlakule.

Täiendav koolilõuna kompenseerimine

Kompenseerida koolilõuna Uku Rõugule Türi Tehnika-ja Maamajanduskooli ja Tarmo Kergele Rakvere KKKi poolt esitatud arvete alusel kohaloldud päevade eest.

Hooldus

Määrata määramata tähtajaks Raivo Lina hooldajaks Elvi Tatrik, Indrek Printsu hooldajaks Kulla Piskarjeva, Heino Kokka hooldajaks Galina Dudarenko ja Hilja Pohlaku hooldajaks Ants Kirsipuu määramata ajaks.

Perekonnas  hooldamise lepingu

Lõpetada ennetähtaegselt Margit Kiisküla perekonnas hooldamise leping  Saima Pundiga alates 01.12.2004a ja pikendada Marko Miiri hooldamise lepingut Moonika Miiriga alates 01.01.2005 kuni 30.06.2005.

Vallavara enampakkumise tulemuste kinnitamine

Kinnitati 21. oktoobril 2004. a toimunud vallavara enampakkumise tulemused: silohoidla nr 5 ja silohoidla nr 6, müügihinnaga a` 27 000.- krooni, ostjaks OÜ Ao Puu.

Ehitise püstitamiseks kirjaliku nõusoleku andmine

Väljastada Mittetulundusühingule Kodukülad kirjalik nõusolek Lahu laululava ehitamiseks

Raha eraldamine

- Eraldada 500.- krooni Mustametsa Muinsuskaitse klubile.

- Eraldada Rakke Valla Hariduse Seltsile 2000.- krooni seoses Riho Lahi mälestuskivi avamise ja mälestustunni korraldamisega.

Maa ostueesõigusega erastamine

Nõustuti vastavalt katastriüksuse plaanile:

- Olju külas Rakke vallas asuva Vana-Kõrtsi 12,01 ha  suuruse katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega elamu omanikule Tiia Järv'ele;

- Suure-Rakke külas Rakke vallas asuva Margi  15741 m²  suuruse katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega 5/6 mõttelises osas elamu omanikule Anne-Mari Mölderkivi'le ja 1/6 mõttelises osas elamu omanikule Toivo Mark'ile.

Vaba metsamaa erastamine

Kinnitati vastavalt katastriüksuse plaanile:

- Rakke vallas Nõmmküla ja Lahu külas asuva vaba metsamaa katastriüksuse nimetuseks Nõmla ja suuruseks 2,47 ha ning Kõpsta külas asuva vaba metsamaa katastriüksuse nimetuseks Hanemäe ja suuruseks 7,98 ha, mis on Rakke Vallavolikogu 25.03.2004. a otsustega nr 18 ja 16 kinnitatud Timo Vunderi  nimele.

- Rakke vallas Nõmmküla külas asuva vaba metsamaa katastriüksuse nimetuseks Trahteri ja suuruseks 4,21 ha, mis on Rakke Vallavolikogu 25.03.2004. a otsusega nr 17 kinnitatud Valter Vunderi  nimele.

Maa ajutise kasutamise lepingu sõlmimine

Sõlmiti MTÜ Kodukülad ja Rakke Vallavalitsuse vahel maa ajutise kasutamise leping määramata ajaks.

Arvamuse andmine jäätmeloa taotluse kohta

Nõustuti OÜ Utileek jäätmeloa taotlusega.

Kinnitati nõudeõigusest suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suurus.

Kinnitati maaspetsialist  Vahur Palu poolt koostatud Rakke vallas Lasinurme, Mõisamaa, Mäiste ja Salla külas asuva Kaarli 15 (kinnistu nr 4728) maaüksuse nõudeõigusest suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramise akt. Tagastades võrdsetes mõttelistes 1/3 osades Leili Remmetile, Anne Rometile ja Urmas Veelmaale 40,09 ha Rakke vallas Kaarli katastriüksustena.

Kinnisasja jagamine ja nime muutmine

Nõustuti Rakke vallas Mõisamaa külas Tiigimäe kinnistu ja Kaavere külas Kangru kinnistu jagamisega ja nime määramisega.

Munitsipaalkoolide õpilaskoha ja lasteaiakoha maksumus

Kinnitati õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta 2005. aastal Rakke valla munitsipaalkoolides järgmiselt: Rakke Gümnaasium (aastas 7365.-/ kuus 613.-); Salla Põhikool (aastas 28472.-/kuus 2373.-); Lahu Algkool (aastas 20004.-/ kuus 1667.-).

Õigusvastaselt võõrandatud maa

Alustati Rakke vallas asuva õigusvastaselt võõrandatud Lombi A-19 talu maa (suurusega 25,56 ha), Koidu 44b talu maa (suurusega 1,09 ha) ja Hämariku 8 talu maa (suurusega 2,35 ha) osalise kompenseerimise menetlust ning kinnitati talu maa maksumus ja määrati kompensatsioon.

Nõusolek maa erastamiseks

Anti nõusolek Jagniku maa erastamiseks Heldi Reitelile.

-           

 

 

Rakke Vallavolikogu otsustas...

 

·                Tutvuti Simuna tee 1b detailplaneeringu materjalidega.

·                Muudeti Rakke Vallavolikogu 2003. a. 30. oktoobri määrustega nr 34 vastu võetud arengukava. Arengukava muutustega saab tutvuda raamatukogudes, vallavalitsuse kantseleis ja valla kodulehel WWW.rakke.ee

·                Kinnitati Rakke valla kohalike teede ja tänavate nimekiri.

·                Muudeti Rakke Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu ja lisati liige Esta Aun.

·                Nõustuti Telimus OÜ-le kuuluvate kinnistute omandamisega OÜ-le Varoteks (Madise kinnistu, suurusega 18,64 ha, maatulundusmaa, asukohaga Ao, Lahu küla; Pika kinnistu, suurusega 18,97 ha, maatulundusmaa, asukohaga Edru küla; Ääremaa kinnistu, suurusega 37,76 ha, maatulundusmaa, asukohaga Koluvere küla; Metsa kinnistu, suurusega 19,5 ha, maatulundusmaa, asukohaga Lahu, Piibe  küla).

·                Võeti vastu Rakke valla 2004. aasta  lisaeelarve kogumahus 774783.00 krooni ning kinnitati järgmiselt:

TULUD KOKKU                    774783.00

Laekumised elamu- ja komm. asutuste maj.tegevusest       170000.00

Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt          26507.00

Haridus  ja Teadusministeerium                                             41100.00

Kultuuriministeerium                                                               9000.00

Rahandusministeerium                                                          5500.00

Majandus- ja Komm. Ministeerium                                         179000.00

Vabariigi valitsus    hariduskulud                                             53800.00

Toetused muudelt residentidelt                                              35576.00

Rajatiste ja hoonete müük                                                      226900.00

Laekumine vee erikasutusest                                                 25000.00

Muud sotsiaaltoetused                                                            2400.00

KULUD  KOKKU                   774783.00

Üldmeditsiiniteenused

rajatiste renoveerimine                                                           26000.00

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

muud sotsiaalabitoetused                                                       2400.00

Maanteetransport

rajatiste renoveerimine                                                           179000.00

rajatiste majandamiskulud                                                      35000.00

Turism

vaba aja sisustamise kulud                                                    5825.00

Jäätmekäitlus

töötajate töötasu                                                                     40000.00

personalikuludega  kaasnevad maksud                                 13200.00

rajatiste maj. kulud                                                                  30000.00

sõidukite ülalpidamiskulud                                                      30900.00

Elamumajanduse arendamine

Majandamiskulud                                                                    10000.00

sõidukite ülalpidamiskulud                                                      10000.00

Veevarustus

Majandamiskulud                                                                    25000.00

Sporditegevus

vaba aja sisustamise kulud                                                    6000.00

Eelharidus

rajatiste renoveerimine                                                           11430.00

majandamiskulud                                                                    100000.00

Algkoolid

Majandamiskulud                                                                    10000.00

Õppevahendid                                                                         2900.00

Põhikoolid

info- ja komm. tehnoloogia kulud                                            7000.00

õppevahendid                                                                          8100.00

vaba aja sisustamise kulud                                                    4200.00

Gümnaasiumid

personalikuludega kaasnevad maksud                                  5500.00

majandamiskulud                                                                    80000.00

info-ja komm. tehnoloogia kulud                                             19507.00

õppevahendid                                                                          30100.00

koolituskulud                                                                           50000.00

Reservfond                                                                             32721.00

 

25. novembri vallavolikogu istungist võtsid osa: Eda Aabo, Enno Eilo, Rein Jaansen, Toomas Karu, Anne Leissoo, Guido Ploompuu, Anti Pällo ja Kalju Tamm.

 

 

 

 

Eesti Maaomavalitsuste Liit eile, täna ja homme

Uno Silberg

EMOLi büroo direktor

 

Eestis on kohalikud omavalitsused teinud koostööd alates 20. novembrist 1921. aastal, kui moodustati Eesti Maakondade Liit. 1927. aastal muudeti selle põhikiri ja uueks nimeks sai Eesti Maaomavalitsuste Liit. Liitu kuulusid peale maavalitsuste ka vallaomavalitsused. Nõukogude võimu poolt 1940. aastal lõpetatud Eesti Linnade Liidu kui ka Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevus taastati 1990. aastal.

Täna tegutsevad Eestis kaks üleriigilist omavalitsuste liitu  Eesti Linnade Liit (ELL) 47 liikmega ja Eesti Maaomavalitsuste Liit (EMOL) 173 liikmega. Mõlemad liidud on loodud kohaliku omavalitsuse üksuste liidu seaduse alusel. ELLi kuulub üle poole rahvastikuregistri andmete alusel Eesti elanike arvust ja EMOLisse üle poole Eesti kohaliku omavalitsuse üksustest, kus elab kokku 394280 inimest, mis moodustab 29 % Eesti elanikkonnast. Mõlemad liidud esindavad liitu kuuluvaid kohaliku omavalitsuse üksusi kui tervikut suhetes riigiorganite, teiste isikute ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Kuni 2003. aastani seisid Eestis maaomavalitsuste eest kaks ühiste huvidega organisatsiooni - Eesti Maaomavalitsuste Liit (EMOL) ja Eesti Omavalitsusliitude Ühendus (EOÜ). 14. novembril 2003 otsustasid EMOL ja EOÜ ühendada Paide Kultuurikeskuses EMOLi üldkoosolekul (Maapäeval) oma jõud üheks Eesti kohalike omavalitsuste huve silmas pidavaks üleriigiliseks liiduks, võttes aluseks Eesti Maaomavalitsuste Liidu ajaloolise järjepidevuse. Osales kokku 173 omavalitsust kahe esindajaga igast omavalitsusest. Maapäeval võeti vastu uus EMOLi põhikiri, valiti esimees ja aseesimehed ning juhatuse, revisjonikomisjoni ja volikogu uus koosseis, kuhu nimetati kaks esindajat igast maakonnast maakonna omavalitsusliitude ettepanekul. Maapäeval vastu võetud otsustena on EMOLi ülesanneteks ja eesmärkideks koondada kohalikke omavalitsusi nende ühiste huvide ja õiguste väljendamiseks, esindamiseks ja kaitsmiseks.

EMOLi esimeheks valiti Urvaste vallavanem Kurmet Müürsepp ja aseesimeesteks Kambja vallavaanem Ivar Tedrema ning Tarvastu vallavanem Jaan Lukas. Lisaks esimehele ja aseesimeestele on juhatuses seitse liiget: Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson, Laheda vallavanem Sirje Tobreluts, Imavere vallavanem Jüri Ellram, Are vallavanem Enn Kuslap, Leisi vallavanem Mart Mäeker, Taebla vallavanem Ülle Erman ja Kohtla vallavolikogu esimees Arno Rossman.

EMOLi tegevus viimase aasta jooksul on saavutanud täishoo. EMOLi büroos on täiskohaga kolm töötajat, järgmisel aastal võetakse lisaks tööle kaks uut töötajat. Oma tegevuse rahastamisel ollakse riigist sõltumatud, st EMOLi tulubaas koosneb eelkõige liikmemaksudest. EMOLi liikmemaksu aluseks on 2004. aastal püsiosana 3000 ning elanike arvuga võrdeline osa  3 krooni elaniku kohta, 2005. aastal vastavalt 5000 ja 5 krooni elaniku kohta. Kokku moodustab 2004. aastal EMOLi liikmemaksu nn püsiosa 528000 krooni ning elanike arvu osa 1206 297 krooni ning 2004. aasta liikmemaks on kokku 1734297 krooni. 2005. aastal on Maapäeva otsusena püsiosa 865000 ja elanike arvu osa 1980985 ning kokku summas 2845985 krooni.

Seda raha kasutatakse oma liikmete huvide eest seismiseks, omavalitsusliku haldussüsteemi arendamiseks ning võimu detsentraliseerimiseks, mis lähtub iga piirkonna elanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestaks kõikide kohaliku omavalitsuse üksuste arengu iseärasusi. Hinnanguliselt toob EMOLi liikmetele iga 2004. aasta liikmemaksu kroon 2004. aastal juurde vähemalt 115 krooni ja 2005. aastal 260 krooni, kokku 375 krooni. See tulemus on saavutatud koostöös ELLiga esindades kohalikke omavalitsusi läbirääkimistel Vabariigi Valitsusega. Iga omavalitsus üksinda võttes ei ole suuteline enda eest seisma ei riiklikul ega ka rahvusvahelisel tasandil.

Lääne-Viru maakonnas on EMOLi liikmeteks kõik vallad. EMOL-i volikogus on Lääne-Virumaa esindajateks Rakke vallavanem Andrus Blok ja Väike-Maarja vallavolikogu esimees Indrek Kesküla.

Täiendavat informatsiooni EMOLi tegemiste kohta saab: www.emovl.ee

 

 

 

 

Lugupeetud korteriomanikud

 

Tänase päeva seisuga on Rakke Vallavalitsuse maaosakonnas korterelamute juurde kuuluva maa erastamise toimikud järgmistele korterelamutele: Faehlmanni tee 19, 21, 25A, 28, 30, Metsa tn 1, 3, Tähe tn 2, Vahtra tn 2, Oru tn 1, 2, 3, 4, 6, Staadioni tn 6, 10, Mäe tn 10, 12.

Selleks, et maa erastamine ülaltoodud korterelamute juurde lõpule viia, tuleb kõikidel korteriomanikel (või volitatud esindajatel)  tasuda Rakke Vallavalitsuse kassasse maa mõõdistamise kulud ning sobivas pangas tasuda ka maa erastamise eest, kas EVP-des või Eesti kroonides.

Soovitame igal korterelamul selleks moodustada korteriühistu või ühiskoosolekul määrata isik, kes kogu maja nimel aitaks kaasa dokumentide vormistamisel.

Peale ülalnimetatud maa erastamisega seotud kulude tasumist tuleb korteriomandite kinnistamiseks esitada korterelamu esindajal notariaalselt tõestatud kinnistamisavaldus; ehitise, eluruumide ja mitteeluruumide, reaalosade ja mõtteliste osade paiknemise ja suuruse plaan; tõend ehitise ja ehitises paiknevate korterite omandiõiguse kohta; erastatud eluruumide ostu- ja müügilepingud; katastriüksuse plaan.

Täiendava info saamiseks palume pöörduda Rakke Vallavalitsuse maaosakonda

(Tel 3291236)

 

 

 

8. detsember oli meediapäev

 

Tartu Ülikooli meediauurijad kutsuvad detsembrikuu teisel kolmapäeval üles kõiki Eestimaa inimesi kirjutama oma meediakogemusest. Juba teistkordselt korraldatava uurimuse tulemusel püüavad uurijad selgitada, milline roll on tegelikult ajalehtedel-ajakirjadel, televisioonil, raadiol, raamatutel, Internetil ja muul meedial inimeste argipäevas.

Palume Sinu abi uuringu õnnestumiseks. Selleks palume Sul vabas vormis kirjutada, milline on Sinu suhtumine meediasse, milliseid avastusi meedias tähele panid, milliseid tundeid meedia Sinus äratas, mida üleüldse tähendab Sinu jaoks meedia, milline võiks olla meedia ülesanne ja eesmärk jne. Uuringus võivad osaleda kõik inimesed, oma meediapäeva peegeldavad kirjutised on oodatud nii noorematelt kui vanematelt. 

Uuring “Üks meediapäev” viidi läbi ka eelmisel aastal, kohe-kohe on selle tulemustest ja eelmise aasta parimatest kirjeldustest ilmumas raamat. Võrreldes eelmise aastaga, toimub meediapäev seekord samaaegselt ka naaberriikides Lätis ja Leedus ning Valgevenes.

Palume lähetada oma meediapäeva kirjeldus posti teel (Postkast 6, 50 002, Tartu Peapostkontor) või elektronpostiga (meediapaev@jrnl.ut.ee) hiljemalt 19. detsembriks 2004. Ümbrikule või elektronkirjale märkida selgitusena “Üks meediapäev”.

Lisa oma kirjutise juurde kindlasti oma kontaktandmed, sünniaasta ja võimaluse korral ka elektronposti aadress.

Kõikide oma meediapäevast kirjutanud inimeste vahel jagatakse märtsis 2005 kümme preemiat. Võidust teatatakse personaalselt.

Lisateavet saab meediapäeva koduleheküljelt www.jrnl.ut.ee/meediapaev ja uuringu juhilt Maarja Lõhmuselt Tartu Ülikooli meedia ja kommunikatsiooni õppetoolist, telefonil 7 375 190, või e-posti teel: maarjal@ut.ee.

 

 

 

 

Tervislik liikumine on jõudnud sihile

Enno Eilo

Rakke sporditöö korraldaja

 

31. detsembril lõpeb sariürituse Tervislik liikumine Rakke 2004 sügisene etapp ja koos sellega ka kogu sari. Sügisesed tulemused ilmuvad järgmises lehes. Kogu sarja kokkuvõtted teeme märtsi lõpus koos suusahooaja parimate autasustamisega.

Usun, et sari tervikuna on oma ülesannet täitnud, innustanud inimesi rohkem looduses ja värskes õhus viibima.

Kindlasti püüame uuel aastal jätkata teiste üritustega tervisliku liikumise propageerimist. Toimuvad ka juba mitmel aastal läbiviidud üritused nagu valgustatud raja suustamine, Rakke Linnamäe jooks ja jaanipäeva jalgpalli lahing.

Rahvusvahelistest võistlustest peaksid 2005. aastal Rakkes toimuma 17.juunil Eesti MV maastikurattasõidus ja  14. augustil Elion Estonian Cup V Rakke Rattamaraton

Tervistkosutavaid spordielamusi

 

 

 

 

Sõbrad sõpradele!

Annika Aasa

Kultuurikeskuse juhataja

 

Head sõbrad on alati nõus jagama sinuga rõõme ja muresid. Suurim nauding on jagada nendega vaid oma rõõme.

Vahva kultuurikeskuse sünnipäevapidu sai teoks tänu Sinu kohaletulemisele, peo nautimisele ja sõbraks olemisele. Tulid Sa siis lähedalt või kaugelt, peaasi, et leidsid tee meieni ja ei pidanud hetkekski kahetsema, et kodusest tugitoolist ja televiisorist sel õhtul loobusid.

Tänan kõiki, kes Te olete alati rõõmsalt nõus kaasa lööma ja aitama meie valla kultuurielu edasi viia.

Südamlikud tänud kõigile abilistele, kes lahkelt oma abi pakkusid!

Rõõmsate uute kohtumisteni ja ühiste rõõmude jagamiseni!

Alati Teie sõber Rakke Kultuurikeskus

 

 

 

 

Sügisest saanud on talv

Ly Niinelaid

Rakke lasteaed “Leevike” juhataja

 

Lasteaiapere sügis on olnud teguderohke ja põnev. Kuigi vihmane sügis lubas tavapärasest harvem õues mängida, andis suhteliselt soe ilm võimaluse valmistuda sügiseseks krossijooksuks. Maastikul võidu jooksmine nõuab hoopis suuremat osavust kui staadionirajal sörkimine. Jooksuraja läbisid esimesena meie õpetajad ja õpetaja abid, seejärel noored sportlased rühmade kaupa. Kaasaelamist ja võidurõõmu jagus kõigile. Seda enam, et pesamunade rühmas on ka tagumistel võistlejatel rõõm teatada, et nemad lõpetasid esimesena. Jaguks meil, täiskasvanutel, alati oskust rõõmustada end teadmisega et  peaaegu parimaks olemiseks ei pea nahast välja pugema. Kõik jooksjad kosutasid end mõnusa kapsakrõmpsutamisega. Tore oli.

Pikka aega pole lasteaia maja näinud niipalju isasid korraga tegutsemas kui isadepäeva aaretejahi pimedal ja tuulisel novembriõhtul. Leitud aarded kujundati peremeeskondade poolt kauniteks kunstiteosteks, lisaks näpuotsaga kooslustimist ja väikesed meened osalejatele. Laste silmis nägin suurt rõõmu isaga koos tegutsemisest.

On ju isadel sageli teha TÄHTSAD ASJAD ja seda suurem on rõõm olla tähtis isale ja isal uhke olla ISSI: suur, tark, ilus, töökas, hell…

Igal talvehakul on meil meeldiv kohustus saata talveunne “lasteaia karu”, kes toimetab lasteaia taguses metsas. Sel sügisel jäi ta pisut hilja peale, sest lumi ja külm saabusid äkki. Üsna unine, kuid siiski sõbralik karu kostitas lapsi õuntega, mängis mõne mängu ja leidis laste abiga oma kaotatud pesa. Meie tõime otile talvevaruks kompsu maiustega. Nii ta vajuski kuusejuure varjus olevasse pessa unne. Kohtumiseni kevadel!

 

 

 

 

Kui mu ukse taga peatud, julge seda paotada...

Kroonikat lehitses Elvi Tatrik

 

1988.a. detsembris kutsusid meie kultuurijuhid Ada Väät, Rene Põllumaa ja Maie Teppo ellu pereklubi.

Esimene sissekanne kroonikasse on tehtud 26. jaanuaril 1989.a., kus kohtumisel osales 30 inimest (vanuses 42-72 eluaastat). Klubi juhiks valiti Maie Teppo ja töötati juhatuse poolt tehtud üritusteplaani alusel. Peagi sai pereklubi nimeks Hõbeniit ja koos hakkasid käima vaid eakad, kes on oma ellu ühist vaheldust toonud 15  aastat.

23. novembril 1994.a. alustas klubi all tööd memmede rahvatantsurühm Elgi Viermanni juhendamisel.

Detsembris 2002.a. tuli kokku eakate lauluansambel, keda asus juhendama Rene Põllumaa. Huumorit seadis kokku ja esitas meie senine “kuldsuu”- Viive-Mari alias Luule Remsalu.

Klubi tähistab ühiselt jõulusid, mardi- ja kadripäevasid, emadepäeva, sünnipäevasid jm. Teistega on jagatud reisimuljeid. Juba 1989.a. rääkis Linda Ranne oma reismuljeid, käies 72- aastaselt veel Rootsis ja Soomes. Aino Kaldas jagas siirast rõõmu vennaga kohtumiselt 1994.a. jõuludel Miamis, Floridal ja Eesti majas, olles siis ise 74- aastane.

Klubi on osalenud ka maakonna üritustel: kevadpeod Tamsalus ja Väike-Maarjas, naljapeod Roelas ja Simunas, jõulupeod Haljalas ja Tamsalus.

Lõbusad kohtumispeod on olnud ka Piibe, Liigvalla, Koeru, Laekvere, Simuna ja Kiltsi rahvaga.

Oma klubiüritustele oleme külla kutsunud perearst Raivo Lina, vallavanem Andrus Bloki jt oma valla inimesi.

Klubitöö põlised osalejad on M. Teppo, L. Maasing, A. Kaldas, L. Remsalu, R. Ja L. Kiigemägi. Rasket juhtimistööd on teinud vapralt M. Teppo, L. Maasing, E. Tatrik, A. Tambla.

Aeg teeb eakatega “lõpparveid”, mille tõttu on liikmete arv aastatega vähenenud, kuid meil käijatel, on tahe aina tugevam.

Hõbeniidi juhatus tänab siiralt kõiki toetajaid- OÜ Kiiker, Rakke Vallavalitsus, ringide juhte Elgi Viermanni ja Rene Põllumaad.

Tänud  esinejatele ja üritustes osalejatele!

 

16. jaanuaril 2005.a. kell 13

tähistab Rakke Kultuurikeskuses

eakateklubi HÕBENIIT oma 15. sünnipäeva

Ootame kõiki sünnipäevapeole ja liituma meie klubiga!

 

 

 

 

Menukirjanik käis Koerus

Hilja Kaljuvee

 

Koeru raamatukogu kohtumisõhtule menuka uuskirjaniku Erik Tohvriga oli kutsutud ka grupp Rakke raamatusõpru. Kirjanikunimega Erik Tohvri on praegu pensionipõlve pidav eluaegne elektriinsener kodanikunimega Hans-Erik Laansalu. Elu keerdkäigud vintsutasid teda nagu paljusid temaealisi ja nii tuli tal üles kasvada vanaema-vanaisa juures. Et mängukaaslasi nappis, siis selle korvamiseks tekkis tal juba neljasena huvi lugemise vastu. Varakult, enne kooli, olid läbi loetud mitmedki mahukad teosed. Koolis oli ta tegev seinalehe toimetuses ja nii see läks. Esimene kirjaproov avalikkusele oli kuuldemänguvõistlusele saadetud töö. Seda pälvis edu ja sellest julgust saanuna osales ta edaspidi näidendivõistlusel  ning selleski valdkonnas läks tal kenasti. Erik Tohvri on kirjutanud kaksteist kuuldemängu ning koostöös Veljo Käsperiga stsenaariumi filmile “Pihlakaväravad”. Esimese raamatu “Majad jõe ääres” käsikiri, pühendusega vanavanematele, valmis juba aastate eest, aga see lükati tagasi. Juba pensionil olles saatis ta parandatud käsikirja uuele ringile, väljakuulutatud romaanivõistlusele. Käsikiri leidis äramärkimist ja nii ilmuski  esimene romaan sponsorite kaasabil. Lühikese aja jooksul nägid ilmavalgust ridamisi kaheksa romaani. Autori ütlust mööda on raamatutest pooltel tegelased  ja ainestik  elust enesest ning ülejäänud kirjaniku enda fantaasiavili. Erik Tohvri tegi ühele meeslugejale meeldiva üllatuse ja kinkis talle oma autogrammiga  raamatu. Tore, et elu meile vahel selliseid toredaid  üllatusi teeb uute viljakate kirjanike näol. Praeguste pimedate sügisõhtute sisustamiseks sobivad just meile, üle keskea jõudnud lugejatele, tema sisutihedad ja äratundmisrõõmu pakkuvad teosed. Ootame põnevusega kümnenda romaani ilmumist, milles on peategelaseks tema ema. Head lugemist!

 

 

 

 

Projekt “Lugeda on mõnus” on seekord Rakkes

Maarika Suur

Rakke Gümnaasiumi 8. klassist

 

12. novembril toimus Rakke Gümnaasiumis projekti “Lugeda on mõnus” esimene kokkutulek sellel õppeaastal. Esmalt koguneti saali ning seejärel said õpilased tutvuda koolimajaga.

Õpilased jaotati kolme gruppi ja mindi ekskursioonidele. Käidi Rakke muuseumis, kus tutvustati vanaaegseid tööriistu, majapidamistarbeid, jalanõusid, õppetarbeid ja muid vanaaegseid tarbeesemeid. Järgnes ringkäik Rakkes. Käidi Ferdinand Mühlhauseni sünnikohas ja vaatamas näitekirjanik Hugo Raudsepa, stratonaut Ernst Birnbaumi ja kirjanik Oskar Lutsu elukohtade asemele püstitatud mälestuskive. Samuti käidi ka Rakke raamatukogus, kus oli lastekirjanik Marta Sillaotsa sünnikodu. Viimasena käidi Aos Friedrich Robert Faehlmannile ja surnuaias  Riho Lahile  püstitatud mälestuskive vaatamas.

Kui ekskursioonid olid erinevates Rakke kohtades läbi saanud, viidi õpilased sooja sööki sööma ning seejärel kontrolliti seda, kui palju neile meelde oli jäänud.

Pärast viktoriini toimus pidulik osa. Kohal olid ka minister Urmas Paet, koolidirektor Andi Einaste ja vallavanem Andrus Blok. Iga kool tutvustas end 2-3 minuti jooksul. Õhtul oli disko ning pärast seda alustati koduteed.

Üritus oli väga huvitav nii korraldajatele kui ka sellest osavõtjatele. Loodan, et selliseid üritusi toimub veelgi ning jõudu ja jaksu selle projekti juhendajatele!

 

 

Leonoore Meerja

Rakke Gümnaasiumi emakeeleõpetaja

Mul on hea meel, et Rakkes on päris palju lugemishuvilisi lapsi, kes oma pika väsitava koolipäeva järel viitsivad kätte võtta raamatu ning tulevad reedel peale tunde kokku, et arutada loetut teiste koolide õpilastega üle vabariigi. Aitäh, kõik 31 õpilast, kes te sel aastal ringi kuulute ning kelle eestvedamisel sai teoks selle aasta avaüritus meie koolis, mida ilmestas ka kultuuriministri kohalolek.

Eriline tänu direktor Andi Einastele, kes meie üritusse igati soojalt suhtus ja veetis meie seltsis terve pika päeva.

Sügav kummardus ning tänu Rakke Vallavalitsusele ning firmadele, kes meid toetasid: OÜ Kiiker, OÜ Kettek, OÜ Skelle.

Meie üritusse olid kaasatud ka Rakke raamatukogu juhataja proua Aime Kinnep ning muuseumi direktor härra Antti Ilomets, kes viisid läbi huvitavad ekskursioonid. Suur tänu teile!

Meie 12.novembril toimunud üritus õnnestus igati nii korraldajate, osavõtjate kui ka külaliste meelest. Tänaseks oleme saanud tänukirja kultuuriminister hr.U.Paetilt ning paljudest osavõtnud koolidest.

Lugeda on mõnus, seda kinnitavad ka algklasside särasilmsed lapsed, kes õpetaja Kati Ivanovi juhendamisel käivad igal teisipäeval "Lugemispesas".

 

 

 

 

Sõnumeid vanadest ajalehtedest

Vanu ajalehti sirvis A. Ilomets

 

Pühapäeval, 15. detsembril 1935.a. toimus Rakke Hariduse Seltsi saalis äsja asutatud uue Rakke koguduse avamine. Pidulikust avamise talitusest võtsid osa Järva praost E. Pärli, abipraost A. Pähn ning Viru praost A. Mäggis. Oli oodatud teisigi vaimulikke.

Uus Rakke kogudus, nagu varem teatatud, moodustuks osalt Koeru, Simuna ja Laiuse kogudustest ning liikmete arv võiks olla 2000 ümber. Kuna kogudusel ei ole esialgu veel kirikut, siis hakatakse jutlusi pidama Hariduse Seltsi saalis. Kuigi kogudus on alles hiljuti asutatud on loota lähemal ajal kiriku püstitamist, sest agaramate tegelaste poolt on asutud juba annetuste kogumisele. Ka on uue kiriku ehituskrundiks Koeru pool raudteed, keset alevikku valitud välja vastav plats.

Koos piduliku koguduse avamisega õnnistati ka uue koguduse esimene nõukogu, kuhu kuuluvad esimees koolijuht K. Kaalep, liikmed- H. Eisen, Joh. Alatsei, E. Kaaruks, E. Elli, R. Traks, A. Luht, Joh. Ein, O. Püss, R. Treimann, A. Vöörmann, A. Mark, A. Reise, E. Matiisen, prouad R. Uudeküll, R. Valk, R. Mitt ja J. Kaalep ning prl T. Palli.

Aug. Pähn jääb Rakke koguduse hooldajaks-õpetajaks.

(Uus Eesti nr. 99 28.XII 1935.a.)

 

 

 

Detsember Simuna koguduses

 

R 17.12.          kell 15.00 poisteklubi

                        kell 16.00 pühapäevakool

P 19.12.           kell 12.00 4. advendipühapäeva jumalateenistus talvekirikus

R 24.12.          kell 18.00 jõululaupäeva ehk jõuluõhtu sõnajumalateenistus suures kirikus

                        kell 23.00 jõuluöö jumalateenistus armulauaga suures kirikus

L 25.12.           kell 12.00 1. jõulupüha ehk Kristuse sünnipäeva jumalateenistus suures kirikus

                        kell 14.00 jumalateenistus Rakke vanas vallamajas

P 26.12.           kell 12.00 2. jõulupüha jumalateenistus talvekirikus. Diakon ja          esimärter Stefanose mälestuspäev. Pärast jumalateenistust koguduse    jõulupuu.

R 31.12.          kell 18.00 vana-aastaõhtu jumalateenistus suures kirikus

 

NB! Advendiajal toimuvad jumalateenistused talvekirikus, mis asub koguduse leerimajas Allika tn 3, esimesel korrusel. Simuna koguduse kantselei: Allika 3, 46401 Simuna. Telefon: 323 7296; e-post: simuna@eelk.ee. Kogudust teenib diakon Tauno Toompuu, Tel: 52 90651, e-mail: tauno.toompuu@eelk.ee

 

 

 

 

Su sünnipäeva hommikul

ei hõiska laululind,

kuid tuisutuul ja lumehelbed

tervitavad Sind.

Aknal härmatises

puhkes jäine roos,

tulbid, nelgid pärjaks

põimusid ruudul üheskoos.

 

Õnnitleme detsembrikuu juubilare

 

 

90. sünnipäeval

MARTA EIN                                         04.12.

 

85. sünnipäeval

LEIDA KURIKS                                   26.12.

 

80. sünnipäeval

ARNO MITT                                         19.12.

PÄRNA PALMIK                                  27.12

 

75. sünnipäeval

BENITA-VILHELMINE PÕLDMAA       03.12.

GUSTAVA VETTIK                              29.12.

 

70. sünnipäeval

MAIMU KALDA                                    08.12

ILMAR LAANE                         12.12.

LEIDA VAAGERT                                15.12.

IDA HAIKONEN                                   16.12

LEHTI MAASING                                 17.12.

VILMA-ASRTID KULL                          30.12.

 

65. Sünnipäeval

ANTS EHVÄRT                                   01.12.

SILVI KASE                                         06.12.

ELE JALAKAS                         11.12.

LAINE LUMISTE                                  15.12.

 

60. sünnipäeval

HANNES UUK                         17.12.

 

55. sünnipäeval

EEVI KURG                                         15.12.

ALEKSANDER TSIBO                        26.12.

 

50. sünnipäeval

SIRJE VAHI                                         10.12.

ILMAR LILLEMETS                             16.12.

VÄINO LILLEPÄRG                             22.12.

TIIT LIPP                                             25.12.

 

 

 

 

Küünal on kustunud,

ööle uut päeva ei järgne

ja vaikus on raskem kui muld.

 

Mälestame

 

TARMO RÕUK

19.04.1966-05.11.2004

HUGO SIIRAK

01.11.1940-28.11.2004

KALJU ÕIEMETS

13.08.1931-11.12.2004

 

Täname kõiki, kes TARMO RÕUK´i

mälestust kalliks pidasid, teda viimsel teekonnal saatsid ning meile sel raskel ajal toeks olid.

leinavad omaksed

 

 

 

Elu on leek,

mis alati lõpuni põleb,

aga ta süttib uuesti iga kord,

kui ilma sünnib ime.

 

Õnnitlused meie uuele vallakodanikule ja tema vanematele

 

ANDER URB, sündis 27.novembril

 

 

 

 

Teadaanded

 

Külakodu ootab külla

MTÜ Kodukülad pakub võimalust korraldada mitmesuguseid koosviibimisi Rakke vallas Lahu kooli juures asuvas Külakodus. Koht on lihtne ja privaatne.

Praegusel hetkel suudame vastu võtta kuni 40 inimesega seltskonna.

Meie majas saad sa kasutada:

            SAUNA,

                        kuhu mahub 5-6 inimest,

            KAMINARUUMI,

                        kus tunnevad ennast hästi kuni 20 inimest,

            SEMINARIRUUMI

                        (mahutab 50 inimest), kuid mis antud hetkel on veel sisustamisjärgus,

            SÖÖGISAALI

                        ( mahutab 30 inimest)  koos KÖÖGIGA.

Lisaks pakume veel omalt poolt lauanõusid ning vajadusel aitame ka toitlustamisel kokkuleppel kliendiga. Täiendav info ja rendihinnad küsi telefonil: 5284225

Peatse kohtumiseni Külakodus!

 

            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *

 

Politsei annab teada...

Merle Kiigemaa

Ida Politseiprefektuuri

Rakvere poltseiosakonna vanemkonstaabel

 

5. novembril tarvitasid alaealised Ardi (sündinud 1990.a.) ja Arles (sündinud 1988.a.) Kooli tänavas tubakatooteid. Nende suhtes koostati väärteoprotokoll TubS § 21 3 alusel.

 

Väike-Maarja konstaablijaoskond tänab

OÜ Kiikerit ja bussijuht Kallet helkurikampaaniale kaasaaitamise eest!

 

            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *

 

Head Hansapanga kliendid!

Alates 01.12.2004 on Hansapanga V-Maarja kontor avatud:

E, K 9.00-18.00

T, N, R 9.00-16.00

Olete oodatud!

Teie Hansapank

 

            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *

 

Palve vallarahvale, eriti Salla kandi elanikele!

Hädasti oleks vaja fotosid omaaegse Salla valla pasunakoori, laulukoori perenaiste ettevõtmiste, Kaitseliidu, naiskodukaitse, tuletõrjeseltsi kohta. Ootame teie kaasabi! Palume teatada Salla raamatukokku tel.3294 193

 

            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *

 

Viivisevaba  nädal rakke raamatukogus

20. - 24. detsembrini

 

            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *

 

Afganistanis teeninute kokkutulek

Kõik, kes on teeninud Afganistanis 1979.-1989.a., võtta ühendust või saata SMS tel. 56454988. Sõnum sisaldagu ees- ja perekonnanime, aadressi ja telefoninumbrit. Eesmärgiks on 2005.a. kokkutuleku organiseerimine

 

            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *

 
Käes on jõulukuu,
toas särab jõulupuu.
Lapsed teevad ümber nalja,
taadid joovad kapakalja.
Ahjus vorstid, põrsapraad,
varsti tuleb jõulutaat.
Eidele toob kaelasalli,
väikse õele kummipalli.
Peremees saab tubakat
ja sulane saab kärakat
FIE Ille Lavrentjev soovib kõigile oma klientidele ilusat aastavahetust!
 

            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *

 

Jõulukuul toimub...

·               17. detsembril kell 15 Rakke Kultuurikeskuses

EELKOOLIEALISTE KODUSTE LASTE JÕULUPIDU

·               19. detsembril kell 15 Rakke Kultuurikeskuses

Valla isetegevuslaste jõulukontsert HINGERÕÕM

·               25. detsembril kell 20 Lahu koolimajas

AASTALÕPUPIDU Õhtujuht. Tantsuks KV Bänd Pilet 35.-kr. Info ja laudade tellimine  tel. 5284225

·               26. detsembril kell 12 vanas vallamajas

eakateklubi Hõbeniit Jõulupidu

Koolide ja lasteaia jõulupeod

Rakke Gümnaasiumis

·               20. detsembril kell 18

1.-4. kl. Jõulupidu IMED JÕULUÖÖL

·               21. detsembril kell 18

5.-8. kl. Jõulupidu OLID NÄÄRID

·               22. detsembril kell 18

9.-12. kl. jõuluball (kutsetega) OI AEGU AMMUSEID

Lahu Algkoolis

·               23. detsembril kell 19

JÕULUPIDU

Salla Põhikoolis

·               21. detsembril kell 16

JÕULUPIDU

Rakke lasteaias Leevike

·               22.detsembril kell 16

Noorema rühma jõulupidu

·               22. detsembril kell 17

Keskmise rühma jõulupidu

·               23. detsembril kell 17

Vanema rühma jõulupidu

 

 

 

Kuulutused

 

·                Soovime üürida 2-toalise korteri Rakke alevikus Info tel. 3291360 KIIRE

·                Tule võrkpalli mängima! neljapäeviti kell 18.00-19.30 ja laupäeviti 17.00-20.00 Rakke Gümnaasiumi võimlas NB! Rakke Gümnaasiumi võimla kaunistatud jõulupidudeks 17.-24. dets. Treeningud jätkuvad pärast 24. dets.

·                Fekaaliveoteenuse uus telefoninumber 53875254 või 3253238 (vabandan kõigi ees eelneva telefoninumbri eksituse pärast).

·               Korstnapühkimiseteenus. Info tel. 3291102

·               Teen pisemaid remonditöid, puurin auke betooni, lõikan ketaslõikuriga metalli ja mootorsaega küttepuid. Info  tel. 56454988 Gennadi, kuulutus ei aegu.

 

 

Ostan...

·                Ostame kasvavat metsa ja metsakinnistuid ning raiutud metsamaad. Samas ostame ka põllumaad. Ettemaksu võimalus. Tel. 50 69 554, E-mail: metsad@hot.ee

·                Ostan, koristan ja vean ära teile mittevajaliku vanametalli. Info tel. 55915586

·                Ostame kasvavat metsa ja metsamaad, hind kuni 120 000 krooni/hektar, ka läbiraiutud ja hüpoteegiga, ettemaksu võimalus, abi asjaajamisel, küttepuude müük. telefon 5179 866, 5110 415, 4894 055 faks 6 335 576, aadress Rapla, Tallinna mnt 14,  kab 332

 

Müün...

·                Müüa 3- kuuseid küülikupoegi. Info tel. 55654302

·                Müüa 2-toaline korter Rakke alevikus Faehlmanni tänaval. Info tel. 53828865

·                Müüa 3- toaline korter Rakke alevikus Faehlmanni tänaval majas nr. 21. Info tel. 5292493

·                Müüa kruusa ja liiva, transpordivõimalus. Pakun ekskavaatori ja buldooseri teenust. Info  tel. 5179257, kuulutus ei aegu.

 

 

Kommentaare ja materjale ootan aadressil: vallaleht@hot.ee

 

 
Simuna tee 10, Rakke 46301 Lääne-Virumaa tel. 3260870, faks 3260873, e-post vald@rakke.ee