Avaleht Vallavalitsus & volikogu Haridus Kultuur ja sport Sotsiaaltöö Kommunaalasutus Rakke Kaja Turism Rakke valla teabeportaal Lääne-Viru Arenduskeskus PAIK
 
Rakke Valla Kommunaalasutus
Teated
Dokumendid
Kehtivad tariifid
Teenuste hinnad
Jäätmemajandus
Valla teed
rakke.ee/ Kommunaalasutus/Rakke Valla Kommunaalasutus/Dokumendid
Dokumendid

Rakke valla kommunaalasutuse põhimäärus

Taotlus liitumislepingu sõlmimiseks Rakke aleviku ühisveevärgi -ja kanalisatsiooniga

Rakke valla soojamajanduse arengukava 2016 - 2026

SW Energia kontaktid Rakke soojatarbijatele

Kaugküttepiirkonna määramine (Lisad)

 

 
Simuna tee 10, Rakke 46301 Lääne-Virumaa tel. 3260870, faks 3260873, e-post vald@rakke.ee