Avaleht Vallavalitsus & volikogu Haridus Kultuur ja sport Sotsiaaltöö Kommunaalasutus Rakke Kaja Turism Rakke valla teabeportaal Lääne-Viru Arenduskeskus PAIK
 
Vallavalitsus
Vallavolikogu
Komisjonid
Õigusaktid
Volikogu istungite protokollid
Arengukavad
Rakke valla arengukava
Rakke valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2013-2024
Rakke soojusmajanduse arengukava 2016-2026
Palgaandmed
Rakke valla eelarve
Jäätmekava
Majandusaasta aruanded
Osalemine mittetulundusühingutes
Täitmata ametikohad
Privaatsuspoliitika
Ametnike puhkused
Haldusreform
DOKUMENDIREGISTER
rakke.ee/ Vallavalitsus & volikogu/Arengukavad/Rakke valla arengukava
Rakke valla arengukava

Rakke valla arengukava 2014-2025

2014-2025 arengukava muutmine

Seletuskiri

2016-2020 investeeringute kava

2016-2020 Eelarvestrateegia

 
Simuna tee 10, Rakke 46301 Lääne-Virumaa tel. 3260870, faks 3260873, e-post vald@rakke.ee