Avaleht Vallavalitsus & volikogu Haridus Kultuur ja sport Sotsiaaltöö Kommunaalasutus Rakke Kaja Turism Rakke valla teabeportaal Lääne-Viru Arenduskeskus PAIK
 
Üldinfo
Kontaktid
Põhimäärus
Ettevõtted ja teenused
Kuulutused ja teated
Jooksva kuu sündmused
Blanketid, vormid
Pandivere Koostöökogu
Rakke valla üldplaneering
Rakke valla aukodanikud
Hanked
Korteriühistu moodustamine
Valimised
Tere tulemast Rakkesse

 

 

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks väljastas 22. märtsil 2017 rahvastikuregister Rakke Vallavalitsusele hääleõiguslike isikute nimekirja, elanike arvuga 1359.

 

Küsitluses osalenute arv 441 ehk 32,45%

 

Küsimusele: Kas olete nõus Rakke valla ja Koeru valla ühinemisega üheks omavalitsusüksuseks? JAH vastanute arv 312 ehk 70,75%

 

Küsimusele: Kas olete nõus Rakke valla ja Koeru valla ühinemisega üheks omavalitsus-üksuseks? EI vastanute arv 129  ehk 29,25%

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Simuna tee 10, Rakke 46301 Lääne-Virumaa tel. 3260870, faks 3260873, e-post vald@rakke.ee