Aadress:
Simuna tee 10
Rakke vald 46301
Lääne-Virumaa

Juhataja Raivo Vilipõld, rakkekommunaal@gmail.com, telefon 58480809

Avariide korral helistada 5547764

Kalmistu hooldaja Aili Uustalu 5246501

Ao kabeli kasutamine 25 eurot , tasumise võimalus sularahas valla kassasse

SEB EE551010502017189004

Swedbank EE242200001120235592

Saaja: Rakke vallavalitsus

Dokumendid

Rakke valla kommunaalasutuse põhimäärus

Taotlus liitumislepingu sõlmimiseks Rakke aleviku ühisveevärgi -ja kanalisatsiooniga

Rakke valla soojamajanduse arengukava 2016 – 2026

SW Energia kontaktid Rakke soojatarbijatele

Kaugküttepiirkonna määramine (Lisad)

Kehtivad tariifid

JOOGIVEE KVALITEEDIST

VEETEENUSE HINNAD ALATES 01.01.2017

Teenuste hinnad

Teenuste hinnad valla piires
1. Väljakutse valla haldusterritooriumil: 10 eurot / kord + 0,50 eurot / kilomeeter
2. Kanalisatsiooni ummistuse likvideerimine torupuhastusagregaadi R-600 kasutamisega: 25 eurot / kord
3. Lukksepa teenus sanitaartehnilistel töödel: 16 eurot / tund
4. Laadur Komatsu teenustöödel: 39 eurot / tund
5. Hindadele lisandub käibemaks 20%

Väljakutse Rakke valla piirest väljaspool
1. Väljakutse Rakke valla piirest väljapoole: 10 eurot / kord + 0,50 eurot / kilomeeter
2. Kanalisatsiooni ummistuse likvideerimine pea- ja majasisestel trassidel torupuhastusagregaadi R-600 kasutamisega: 47 eurot / tund
3. Teenustele lisandub  20% käibemaks

Arvestuslikuks töö teostamise ajaks loetakse minimaalselt üks tund

Teated