Aadress:
Faehlmanni 18
Rakke 46301
Lääne-Virumaa

Kontakt:
Telefon: 5257561
Email: tttaimi@hot.ee

Juhataja
Taimi Talpas-Taltsepp

Lahtiolekuajad:
E-R 12.30 – 19.30

 

 

Dokumendid

Rakke Noortekeskuse põhimäärus

Teated

Lääne-Viru 1 koostöögruppi, kuhu kuuluvad Laekvere vald, Vinni vald, Rägavere vald, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Rakke vald ja Aseri vald, osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine”. Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati 2-aastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.
Programmi kestvus: 10.04.2017 kuni 31.12.2018
Toetuse suurus: 154 850 EUR
Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu.
Tulemus: rohkem Laekvere, Vinni, Rägavere, Kunda, Viru-Nigula, Aseri ja Rakke valdade noori on kaasatud noorsootöösse. Planeeritavalt luuakse piirkonna noortele ühtekokku juurde 17 uut võimalust ja kaasatakse tegevustesse uusi noori ca 10% võrra senisest rohkem.
Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Lisainfo: teavet piirkonna tegevuste ja uute võimaluste kohta hakkab ilmuma Lääne-Viru Arenduskeskuse veebilehele.

 

 

25.okt kell 17.00 Paberkollaaži valmistamine

26.okt kell 16.30 Ujumine Vinni ujulas

27.okt kell 16.00 Piljardivõistlus

1.nov kell 17.00 Dekupaažikursus

2.nov kell 16.30 Ujumine Vinni ujulas

3.nov kell 17.00 Mäluralli

8.nov kell 17.00 Dekupaažikursus

9.nov kell 16.30 Ujumine Vinni ujulas

10.nov kell 17.00 Lauatennisevõistluis

15.nov kell 17.00 Dekupaažikursus

16.nov kell 16.30 Ujumine Vinni ujulas

17.nov kell 16.00 Tortide valmistamise koolitus

22.nov kell 17.00 Dekupaažikursus

23.nov kell 16.30 Ujumine Vinni ujulas

29.nov kell 17.00 Portselanimaalikursus

30.nov kell 16.30 Ujumine Vinni ujulas

1.dets kell 15.00 Väljasõit- Leiva valmistamise õpituba Kaarli talus

4.dets kell 17.00 Noortekeskuse ruumide kaunistamine

6.dets kell 17.00 Portselanimaalikursus

7.dets kell 16.30 Ujumine Vinni ujulas

8.dets kell 17.30 Väljasõit Laekvere noortetoa sünnipäevale

13.dets kell 17.00 Portselanimaalikursus

14.dets kell 16.30 Ujumine Vinni ujulas

15.dets kell 16.00 Piljardivõistlus

20.dets kell 17.00 Portselanimaalikursus

21.dets kell 16.30 Ujumine Vinni ujulas

22.dets kell 17.00 Mäluralli

28.dets kell 16.30 Ujumine Vinni ujulas

29.dets kell 17.00 Jõulupidu