2017 aasta ehitamistest

Valminud on Rakke lasteaia õueala rekonstrueerimise põhiprojekt. Projekti koostas A.V.R.Projekt Rakverest. Projekti maksumuseks kujunes 3924 eurot koos käibemaksuga.

Rakke lasteaed Leevike fassaadi ja pööningulae soojustamise hanke võitis Tallinna firma OÜ AAT Baltik pakkumuse maksumusega 84 019 eurot koos KM-ga. Ehituse omaniku järelevalve hanke võitis M.P. Tootmine OÜ pakkumuse maksumusega 2 340,00 eurot koos KM-ga. Tööde lõpptähtaeg on 31.08.2017.

Rakke aleviku kõnniteede ehituse ja Kingu tänava rekonstrueerimise hanke võitis AS Kiirkandur pakkumuse maksumusega 159223 eurot koos KM-ga. Ehituse omanikujärelvalve hanke võitis Tarvaprojekt OÜ hinnaga 3 588 eurot koos KM-ga. Ehitustööde planeeritud lõpp on 31.08.2017.

Valminud on möödunud aastal alustatud Rakke-Ao kergliiklustee ehitus.

Projekt ” Ao kalmistu kabeli ehituse III etapp.

Rakke Vallavalitsus tellimusel LEADER meetme 1.4 „Puhas Pandivere” toetusega valmis Ao kalmistu kabel. III etapi ehituse käigus ehitati veevarustus ja kanalisatsioon septiku ning imbväljakuga. III etapi ehituse maksumuseks kujunes koos käibemaksuga 12 969,39 eurot. Sellest toetuse osa moodustab 9337,96 eurot. Antud etapiga on objekt lõplikult valminud ning on saavutatud valla arengukavas püstitatud eesmärk – valla elanikele kabeli kasutus matuseteenuste korraldamiseks.