Erametsakonsulent Aadu Raudla võtab metsaomanikke vastu Rakke vallamajas üle nädala neljapäeviti kl 13 – 14. Vastuvõtupäevad 2017 aasta esimesel poolel on : 12, 28 jaanuar;  9, 23 veebruar; 9, 23 märts; 6, 20 aprill; 4, 18 mai; 1, 15, 29  juuni. Vastuvõtupäevad 2017 teisel poolaastal: 10, 24 august; 7, 21 september; 5, 19 oktoober; 2, 16, 30 november; 14 detsember. Võimalusel registreeruda eelnevalt telefonitsi või meili teel.

Oodatud on kõik metsaomanikud metsandust puudutavate probleemidega (metsateatise koostamine, metsa uuendamine, hooldamine, raied, erametsaomanikele makstavad toetused jne).

Erametsaomanike nõustamine on riigi poolt toetatav metsaühistu liikmetele.

Tel. 5248963, E-post  :  aadu.raudla@gmail.com

Telefoni ja meili teel võib pöörduda teile sobival ajal.