MTÜ Korstnapühkijate Koda liikmeks olevate korstnapühkijate kontaktandmeid leiate internetis aadressilt: http://www.korsten.ee/ (piisab korsten.ee ja klõpsata vajalikul maakonna nimetusel). Lisaks osutab korstnapühkimise teenuseid Rakkes elav korstnapühkija Francesko Leego telefon 5819 4554