Muudatustest politseis

1. oktoobril toimus politsei- ja piirivalveametis uus reform, mille käigus muutus struktuur. Struktuurimuudatus ei vähenda politsei kättesaadavus ja politsei on vallakodanike jaoks jätkuvalt olemas. Patrullpolitseinikud alustavad endiselt oma vahetust Väike-Maarja alevikust ning töötavad suures osas Tamsalu, V-Maarja, Laekvere või Rakke valla piirides. Veelgi enam. Nüüd saab piirkonnapolitseinik süvenenumalt tegeleda inimeste probleemidega, kuna ta ei pea käima kohustuslikus korras patrullis.

Tamsalu, V-Maarja ja Rakke vallas piirkonnapolitseinik olen mina, Jaanus Mätas. Kuna teenindan erinevaid valdu, siis alljärgnevalt on kodanike vastuvõtuajad:

Väike- Maarja Ehitajate tee 4, igal esmaspäeval kella 9-11, telefon 337 2187;

Tamsalu Tehnika 1a, iga kuu teisel kolmapäeval kella 9-11, telefon 337 2183;

Rakke Simuna tee 10, iga kuu teisel teisipäeval kella 9-11, telefon 337 2133 või jaanus.matas@politsei.ee.

Kolmes vallas toime pandud õigusrikkumisi menetleb väärteomenetleja Stella-Helena Kaasik, kes võtab kodanikke vastu Väike-Maarjas Ehitajate tee 4, E–N 8-16.45 ja R 8-15.30. Tema kontakt on 337 2191 või stella-helena.kaasik@politsei.ee.

Noorsoopolitseinik Riina Kaur tööpiirkonnaks Väike-Maarja, Tamsalu ja Rakke vald. Kontaktandmed tel 327 2187, 59190521 või
e-post riina.kaur@politsei.ee.

Kuigi on määratud kindlad vastuvõtupäevad, ei pea mure ära rääkimiseks seda päeva ootama. Kõige kiirema abi saamiseks tuleb alati helistada või lasta kellelgi teisel teha kõne lühinumbritel 110 või 112. Kohese sekkumise vajadusel saadetakse välja patrullekipaaž, kes lahendab olukorra. Mitte nii kiiret sekkumist vajavate juhtumite puhul teeb politsei juhtimiskeskus selle info kättesaadavaks piirkonnapolitseinikule, kes omakorda võtab mures kodanikuga ise ühendust.

Ootan ka informatsiooni juhtumitest, kus kodanik ei soovi menetluse alustamist. Läbi selle, et kodanikud teavitavad õigusrikkumistest, saab politsei hakata planeerima teatud tegevusi, et vähendada neid õigusrikkumisi.

Siinkohal ongi mul hea meel tänada kodanikke, kes on teinud koostööd kogukonna turvalisemaks muutmisel.

Koostöös loome turvalisust!

Piirkonnapolitseinik Jaanus Mätas
Jaanus Mätas