1. Rakke valla elanikel on võimalik Rakke valla arengukava osaks oleva korrigeeritud investeeringute kava eelnõuga aastateks 2017 – 2021 tutvuda valla kodulehel ning esitada täiendavaid muudatus- ja täiendusettepanekuid alates 09. septembrist kuni 19. september 2017. a Rakke Vallavalitsusse aadressil Simuna tee 10, Rakke alevik igal tööpäeval kell 8.00–12.00 ja 13.00–17.00.

2. Rakke valla korrigeeritud arengukava avalik arutelu toimub Rakke vallamajas volikogu saalis 20.septembril 2017. a kell 11:00

Lisa: Investeeringute kava 2017 – 2021 eelnõu