Lääne-Viru Maavalitsus annab teada, et seoses vajadusega kaasajastada sõiduplaane, muutuvad alates 29. märtsist maakonnaliinide nr 10, 12, 13, 36, 51, 56 ja 65 sõiduplaanid. Muudatused puudutavad ainult väljumisaegu.

Muudatuste kohta saab infot:

Lääne-Viru Maavalitsuse kodulehelt: http://laane-viru.maavalitsus.ee/uhistransport
AS GoBus infotelefonil: 12012 (E-P)

Lääne-Viru Maavalitsusest telefonil: 325 8011