Vabariigi valimiskomisjon

Valimisjaoskonna moodustamine

Valimiskomisjoni asukoha määramine

Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine

Valimisringkonna moodustamine ning piiride ja mandaatide arvu määramine

Rakke valla valimiskomisjoni moodustamine

Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine

Koosoleku protokoll nr 1. (14.08.2017)

Valimiskomisjoni tööaeg ajavahemikus kandidaatide registreerimiseks esitamise algusest (16.08.2017) kuni kandideerimisest loobumise viimase päevani (13.09.2017) järgmiselt:
igal tööpäeval kell 14.00-16.00
25.08.2017 kell 8.00-8.30
5.09.2017 kell 14.00-18.00